• февруари 16, 2024

  Чайкафарма получи разрешение за употреба на нов лекарствен продукт, а именно:

   

  Телмира 60 mg филмирани таблетки
  Телмира 90 mg филмирани таблетки

   

  Телмира съдържа лекарствено вещество, наречено тикагрелор. То принадлежи към група лекарства, наречени антитромбозни лекарства.

   

  Телмира, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (ASA), е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с:

   

  – остър коронарен синдром (ОКС) или
  – анамнеза за миокарден инфаркт (МИ) и висок риск от развитие на атеротромботично събитие.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
  ATC код: B01AC24

 • ноември 16, 2023

  Най-новият лекарствен продукт, който получи Разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата, е:

   

  Фербесса 4 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса 8 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса е комбинация от двете активни вещества периндоприл и амлодипин. Периндоприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор). Амлодипин е калциев антагонист, който принадлежи към клас лекарствени средства, наречени дихидропиридини.

   

  Заедно те предизвикват разширяване и отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта преминава по-лесно през тях и улеснява сърцето да поддържа добър кръвоток.

   

  Фербесса е показан като заместваща терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна артериална болест при пациенти, контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани едновременно в същата дозировка. Фиксираната комбинация не е подходяща за начално лечение.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: C09BB04

 • октомври 17, 2023

  Във връзка с публикациите и общественият отзвук след въвеждане на изцяло електронни рецепти за отпускане на антибиотици, за липса на 90% от назначените терапии, Чайкафарма Висококачествените Лекарства уверява пациентите и всички заети в сферата на здравеопазването, че всички лекарствени средства от продуктовата листа на компанията са налични и могат свободно да бъдат заявени за доставка чрез лицензираните търговци на едро в страната.

 • октомври 2, 2023

  маг. фарм. Силвия Патрикова, директор „Фармацевтична грижа“ и член на Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

   

  Близо две години след пика на пандемията от COVID-19, глобалният фармацевтичен пазар страда от хаoса във веригите на доставки и непредсказуемата динамика в търсенето на отделни продукти. Трудно се гарантира достъпът на пациентите до назначената им терапия. Нашата страна също е в плен на тези тенденции. Ежедневие станаха новините за липсващи лекарствени продукти в аптеките и болничните заведения. В тези условия на пазарен стрес, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД (Чайкафарма), известна в миналото като „Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки“, успя да съхрани своите критични линии на доставки и осигури нови пътища, за да поддържа непрекъснат и безпроблемен производствен процес.

   

  Така осигурихме наличности и постигнахме непрекъсваемост на терапевтичния прием за всички наши пациенти. Високият клас на гарантираната фармацевтична грижа даде нова увереност на техните лекари, че могат да продължават да разчитат на Чайкафарма, която отлично познават, като надежден производител и партньор при всекидневния избор на комплексни генерични лекарства. Комбинираните медикаменти (комплексните генерици) са „бъдещето на фармацевтичната грижа”, както казваше бившият генерален директор на американската FDA – ¬Скот Готлиб. При тях два или три медикамента с допълващ се терапевтичен ефект се обединяват в една лекарствена форма, гарантирайки продължителността на приема на назначената терапия и оптимизирайки разходите както за обществения ресурс, така и за пациентите.

   

  В разгара на пандемията Чайкафарма беше „в окото на бурята“ особено когато в моменти на безсилно отчаяние държавата нямаше алтернативен доставчик на антибиотици за интензивните отделения на болниците, а чуждестранните производители бяха заклещени в егоистичната хватка на техните правителства. Животът на хиляди пациенти беше спасен благодарение на нашата непрекъсната работа, седем дни в седмицата, в продължение на 5 месеца – и целият мениджмънт на водещия българския производител беше постоянно ангажиран с осигуряването на производството и достъпа на пациентите до необходимата терапия.

   

  Не се главозамайваме от извоювания през годините авторитет или новите успехи – фокусът е винаги в предстоящите проекти. Силно разпознаваемата марка, доброто име и високата репутация на Чайкафарма ни задължават да потърсим и предоставим директни генерични и/или терапевтични алтернативи за лечение на социалнозначимите заболявания като мозъчносъдова болест, болест на Паркинсон, нарушен метаболитен синдром, ангина пекторис, артериална хипертония и сърдечна недостатъчност. Не е лесно в кратки срокове да се предоставят алтернативи на изчерпаните или с ограничена наличност терапии, включени в Списъка на лекарствените продукти по чл. 217в от ЗЛПХМ, генериран от специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Разбира се, стабилните вериги за доставка, гарантиращи непрекъсваемост на производствения процес, ни дава свободата да насочим ресурсите си към разработването на нови фармацевтични форми. Постоянно работим по разширяването на терапевтичното приложение на медикаментите от продуктовата листа, която вече втора година постоянно се допълва с нови капсулни форми – чиято ефикасност е широко предпочитана в групата на пероралните медикаменти.

   

  Сега, Чайкафарма е напълно подготвена за новия есенно-зимен сезон, характеризиращ се с повишена заболяемост от респираторни вируси и постепенно покачващ се брой на новите случаи на COVID. Българският фармацевтичен производител е с обновена инфраструктура за  производство на антибиотици и успешно внедрени нови работни практики в съответствие със завишени стандарти за чисто производство.

   

  Национален лидер в широко достъпните генерични лекарства, компанията ни е предпочитана от инвеститори и спестовници и показа забележителна стабилност като лидер по пазарна капитализация на Българската фондова борса за осма поредна година.

 • юли 14, 2023

  За 22 години в Чайкафарма научих много – ключът към успеха е в последователното изкачване на всички „стъпала“ – споделя маг. фарм. Силвия Патрикова, член на Съвета на директорите на Чайкафарма

   

  Г-жо Патрикова, как бихте се представили в три изречения?

   

  Завършила съм фармация в МУ-София  и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. В професионален план съм един щастлив мениджър – работя в иновативна компания, имам страхотен екип и мотивиращи предизвикателства – всеки ден. В лично качество съм омъжена за ученическата ми любов и съм горда майка на две деца.

   

  Тази година ще отбележите 22 години в компанията. Остава ли Ви време за равносметка?

   

  Започнах работа във фирмената група на Търговска Лига, част от която е Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, още в студентските си години. Помня колко трудно ми беше в началото да съчетавам редовното си обучение по фармация,  тежките изпитни сесии и работата. Едновременно с това, усещах ползите, които ми даваше компанията чисто практически – имах теоретичните знания от университета, но ми липсваше реален опит. Да, за тези 22 години съм преминала през всички „стъпала“ и вярвам, че именно опитът, натрупван на всеки етап, е ключът към дългосрочния успех. Рядко поглеждам назад, но когато се обърна, виждам динамично развитие, смели и новаторски решения, с които сме постигали най-важното – безкомпромисно качество на нашите лекарства – повечето комплексни генерици (‘polypills’). През последните десетилетия Чайкафарма стана неизменна част от домашната аптечка на всяко българско семейство. Вълнуващо е да си част от всичко това.

   

  Какво е да си жена на ръководна роля в този бизнес?

   

  В световен мащаб жените бавно, но категорично си пробиват път към корпоративните върхове – броят им нараства постоянно, но с по-малко от 1% годишно. И България не прави изключение от тази тенденция. Що се касае до качествата, които ръководната роля изисква – няма как да бъдеш успешен мениджър и да разбираш спецификата на даден бизнес, ако не го познаваш отвътре и в детайли. Всички проекти, инициативи, кампании, обществени събития през годините са ми донесли много опит, но аз не спирам да уча. Вярвам, че само с нови знания и постоянно (само)усъвършенстване се печели доверие и уважение. Хората трябва да има какво да научат от теб!

   

  В развитите икономики най-големите компании са публични, каквато е Чайкафарма. Това е и дружеството с най-висока пазарна капитализация на Българската фондова борса. Вие лично имате ли акции?

   

  Исторически, акциите са едни от финансовите инструменти с най-голям потенциал за растеж и печалба в дългосрочен план. Да инвестираш в компания, която познаваш добре, в която самият ти си вложил много труд, стремежи и хъс, е логично, рационално и едновременно с това – емоционално удовлетворяващо. Така, допринасяйки за развитието на компанията, аз се грижа за развитието на собствените си финанси. 

   

  Смятате ли, че освен трудолюбиви и упорити, жените са склонни да бъдат по-грижовни и търпеливи? В професионален план помагало ли Ви е това, че сте жена?

   

  По-скоро ми е помагало. Жените сме по-организирани и по-мултифункционални – можем да се справяме добре с много дейности едновременно. Освен това, обикновено жените сме по-емпатични, докато мъжете често са по-директни и невинаги особено деликатни. Добрият мениджър трябва да може да разгърне потенциала на своя екип, като помага на всеки един да развие своите силни страни, в симбиоза с  възможностите и знанията на останалите, така че заедно да постигнат най-добрия резултат. В същото време, ръководителят трябва да създава и поддържа „здравословна“ атмосфера на доверие, екипност, удовлетвореност от ежедневната работа, включително когато има трудности или са допуснати грешки. Мисля, че жените в бизнеса умеят да постигат именно това – мъдрост и баланс.

   

  А трудно ли е постигането на баланс между бизнеса и личния живот?

   

  Безспорно, едно от най-трудните неща, с които се справям ежедневно, е да балансирам между това да съм добър ръководител и да бъда добра майка и съпруга. Смятам, че всеки ден е своеобразна битка, доказване на всички нива, сред колегите, в контактите с клиентите, вкъщи, пред децата, за които трябва да съм пример. В днешно време обществото, а и самите жени, очакват от себе си да са едновременно (минимум) успешни, красиви и добри майки – и всичко това само в рамките на 24 часа!

   

  За никого не е тайна, че намирането на качествена работна ръка става все по-сложно. Успявате ли да привлечете талантливи млади хора и как?

   

  Недостигът на квалифицирана работна ръка не е проблем само за работодателите в България, а засяга повечето държави в Европейски съюз. Чайкафарма има едно голямо предимство – компанията е добре позната, модерна и динамична. Текучеството при нас не е голямо, тъй като повечето колеги се чувстват щастливи, удовлетворени и оценени, а и виждат перспективи за развитие. Освен това, отговорно твърдя, че няма човек, работил при нас и решил да продължи другаде кариерния си път, който да не е бил незабавно назначен от другите компании в бранша. Те знаят, че при нас се работи здраво, но и се научава много. Щастлива съм, че ежедневно работя с много млади хора и че се развиваме заедно. Винаги са добре дошли всички можещи, знаещи и готови за успеха момичета и момчета!

   

  Цялата новина можете да прочетете тук.