Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /var/www/websites/tchaikapharma.com/html/wp-content/themes/tchaika/functions.php on line 98
 • декември 7, 2016

  Отиващата си 2016г е прекрасно време на непрестанен възход за „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД – достъпни за всеки. Изтича първата пълна година, откакто на 21 май 2015г компанията излезе на Българската фондова борса (БФБ) в София и акциите ѝ започнаха да се търгуват. Предвид резултатите от третото тримесечие на 2016г и много успешните месеци октомври и ноември, 2016г се очерта като още една рекордна година, независимо от сътресенията в сферата на здравеопазването и общата несигурност. Нашите пациенти и техните лекари, скоро с присъствие в 9 страни от Европейския съюз, оценяват високия терапевтичен ефект на отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти на Чайкафарма. Осигуряването на висока доходност за нашите акционери е в хармония с гарантирането на значим социален принос, което обуславя нашето солидно обществено признание. Получаваме благодарност и признателност всеки ден и на всеки нов етап от нашето развитие, в страната и в Европа. Чайкафарма е уникалнa спрямо другите генерични и лицензни производители със своя иновативен подход в селекцията и разработването на нови лекарства, както и при търговската им реализация в региона и в цяла Европа. Чайкафарма продължава всеотдайно и стриктно да прилага своята развита стратегия и генерира добър ръст в продажбите и в крайната нетна печалба – подлежаща на разпределение от акционерите. Ограничаваме разходите навсякъде, където това е възможно. Разширяваме териториалния обхват на дейността, който през 2016г продължи в още 3 страни от ЕС, чрез прецизно планирано и навременно регулаторно одобрение и подобряване обхвата на медицинските индикации.

   

  Целия текст на писмото до инвеститорите можете да намерите тук.
 • октомври 12, 2010

  За девет години Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки се утвърди като един от основните производители на българския фармацевтичен пазар с най-бързите темпове на развитие. В изпълнение на своята фирмена стратегия ние предлагаме висококачествени генерични лекарства на достъпни цени за българския пациент и здравна система. Традицията е продължена и през следващите няколко месеца предстои включване в позитивния лекарствен списък на медикаменти за лечение на шизофрения, биполярни разстройства, рак на гърдата и високо кръвно налягане:

   

  CENTROQUEEN 100 mg и 200 mg film-coated tablets (Quetiapine)
  LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Letrozole)
  FELODIPIN – TCHAIKAPHARMA 2.5, 5, 10 mg prolonged release tablets (Felodipine)

   

  Ние вярваме, че заместването на недостъпните т.нар. “оригинални” продукти с отпаднала патентна защита от качествени и достъпни лекарства ще освободи допълнителен ресурс на българската здравна система, за да може повече пациенти да бъдат лекувани с модерни генерични медикаменти през пълния курс на лечение.

   

  Център за медицинска информация и научни знания
  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки”

 • ноември 16, 2023

  Най-новият лекарствен продукт, който получи Разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата, е:

   

  Фербесса 4 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса 8 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса е комбинация от двете активни вещества периндоприл и амлодипин. Периндоприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор). Амлодипин е калциев антагонист, който принадлежи към клас лекарствени средства, наречени дихидропиридини.

   

  Заедно те предизвикват разширяване и отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта преминава по-лесно през тях и улеснява сърцето да поддържа добър кръвоток.

   

  Фербесса е показан като заместваща терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна артериална болест при пациенти, контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани едновременно в същата дозировка. Фиксираната комбинация не е подходяща за начално лечение.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: C09BB04

 • октомври 17, 2023

  Във връзка с публикациите и общественият отзвук след въвеждане на изцяло електронни рецепти за отпускане на антибиотици, за липса на 90% от назначените терапии, Чайкафарма Висококачествените Лекарства уверява пациентите и всички заети в сферата на здравеопазването, че всички лекарствени средства от продуктовата листа на компанията са налични и могат свободно да бъдат заявени за доставка чрез лицензираните търговци на едро в страната.

 • октомври 2, 2023

  маг. фарм. Силвия Патрикова, директор „Фармацевтична грижа“ и член на Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

   

  Близо две години след пика на пандемията от COVID-19, глобалният фармацевтичен пазар страда от хаoса във веригите на доставки и непредсказуемата динамика в търсенето на отделни продукти. Трудно се гарантира достъпът на пациентите до назначената им терапия. Нашата страна също е в плен на тези тенденции. Ежедневие станаха новините за липсващи лекарствени продукти в аптеките и болничните заведения. В тези условия на пазарен стрес, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД (Чайкафарма), известна в миналото като „Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки“, успя да съхрани своите критични линии на доставки и осигури нови пътища, за да поддържа непрекъснат и безпроблемен производствен процес.

   

  Така осигурихме наличности и постигнахме непрекъсваемост на терапевтичния прием за всички наши пациенти. Високият клас на гарантираната фармацевтична грижа даде нова увереност на техните лекари, че могат да продължават да разчитат на Чайкафарма, която отлично познават, като надежден производител и партньор при всекидневния избор на комплексни генерични лекарства. Комбинираните медикаменти (комплексните генерици) са „бъдещето на фармацевтичната грижа”, както казваше бившият генерален директор на американската FDA – ¬Скот Готлиб. При тях два или три медикамента с допълващ се терапевтичен ефект се обединяват в една лекарствена форма, гарантирайки продължителността на приема на назначената терапия и оптимизирайки разходите както за обществения ресурс, така и за пациентите.

   

  В разгара на пандемията Чайкафарма беше „в окото на бурята“ особено когато в моменти на безсилно отчаяние държавата нямаше алтернативен доставчик на антибиотици за интензивните отделения на болниците, а чуждестранните производители бяха заклещени в егоистичната хватка на техните правителства. Животът на хиляди пациенти беше спасен благодарение на нашата непрекъсната работа, седем дни в седмицата, в продължение на 5 месеца – и целият мениджмънт на водещия българския производител беше постоянно ангажиран с осигуряването на производството и достъпа на пациентите до необходимата терапия.

   

  Не се главозамайваме от извоювания през годините авторитет или новите успехи – фокусът е винаги в предстоящите проекти. Силно разпознаваемата марка, доброто име и високата репутация на Чайкафарма ни задължават да потърсим и предоставим директни генерични и/или терапевтични алтернативи за лечение на социалнозначимите заболявания като мозъчносъдова болест, болест на Паркинсон, нарушен метаболитен синдром, ангина пекторис, артериална хипертония и сърдечна недостатъчност. Не е лесно в кратки срокове да се предоставят алтернативи на изчерпаните или с ограничена наличност терапии, включени в Списъка на лекарствените продукти по чл. 217в от ЗЛПХМ, генериран от специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Разбира се, стабилните вериги за доставка, гарантиращи непрекъсваемост на производствения процес, ни дава свободата да насочим ресурсите си към разработването на нови фармацевтични форми. Постоянно работим по разширяването на терапевтичното приложение на медикаментите от продуктовата листа, която вече втора година постоянно се допълва с нови капсулни форми – чиято ефикасност е широко предпочитана в групата на пероралните медикаменти.

   

  Сега, Чайкафарма е напълно подготвена за новия есенно-зимен сезон, характеризиращ се с повишена заболяемост от респираторни вируси и постепенно покачващ се брой на новите случаи на COVID. Българският фармацевтичен производител е с обновена инфраструктура за  производство на антибиотици и успешно внедрени нови работни практики в съответствие със завишени стандарти за чисто производство.

   

  Национален лидер в широко достъпните генерични лекарства, компанията ни е предпочитана от инвеститори и спестовници и показа забележителна стабилност като лидер по пазарна капитализация на Българската фондова борса за осма поредна година.

 • юли 14, 2023

  За 22 години в Чайкафарма научих много – ключът към успеха е в последователното изкачване на всички „стъпала“ – споделя маг. фарм. Силвия Патрикова, член на Съвета на директорите на Чайкафарма

   

  Г-жо Патрикова, как бихте се представили в три изречения?

   

  Завършила съм фармация в МУ-София  и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. В професионален план съм един щастлив мениджър – работя в иновативна компания, имам страхотен екип и мотивиращи предизвикателства – всеки ден. В лично качество съм омъжена за ученическата ми любов и съм горда майка на две деца.

   

  Тази година ще отбележите 22 години в компанията. Остава ли Ви време за равносметка?

   

  Започнах работа във фирмената група на Търговска Лига, част от която е Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, още в студентските си години. Помня колко трудно ми беше в началото да съчетавам редовното си обучение по фармация,  тежките изпитни сесии и работата. Едновременно с това, усещах ползите, които ми даваше компанията чисто практически – имах теоретичните знания от университета, но ми липсваше реален опит. Да, за тези 22 години съм преминала през всички „стъпала“ и вярвам, че именно опитът, натрупван на всеки етап, е ключът към дългосрочния успех. Рядко поглеждам назад, но когато се обърна, виждам динамично развитие, смели и новаторски решения, с които сме постигали най-важното – безкомпромисно качество на нашите лекарства – повечето комплексни генерици (‘polypills’). През последните десетилетия Чайкафарма стана неизменна част от домашната аптечка на всяко българско семейство. Вълнуващо е да си част от всичко това.

   

  Какво е да си жена на ръководна роля в този бизнес?

   

  В световен мащаб жените бавно, но категорично си пробиват път към корпоративните върхове – броят им нараства постоянно, но с по-малко от 1% годишно. И България не прави изключение от тази тенденция. Що се касае до качествата, които ръководната роля изисква – няма как да бъдеш успешен мениджър и да разбираш спецификата на даден бизнес, ако не го познаваш отвътре и в детайли. Всички проекти, инициативи, кампании, обществени събития през годините са ми донесли много опит, но аз не спирам да уча. Вярвам, че само с нови знания и постоянно (само)усъвършенстване се печели доверие и уважение. Хората трябва да има какво да научат от теб!

   

  В развитите икономики най-големите компании са публични, каквато е Чайкафарма. Това е и дружеството с най-висока пазарна капитализация на Българската фондова борса. Вие лично имате ли акции?

   

  Исторически, акциите са едни от финансовите инструменти с най-голям потенциал за растеж и печалба в дългосрочен план. Да инвестираш в компания, която познаваш добре, в която самият ти си вложил много труд, стремежи и хъс, е логично, рационално и едновременно с това – емоционално удовлетворяващо. Така, допринасяйки за развитието на компанията, аз се грижа за развитието на собствените си финанси. 

   

  Смятате ли, че освен трудолюбиви и упорити, жените са склонни да бъдат по-грижовни и търпеливи? В професионален план помагало ли Ви е това, че сте жена?

   

  По-скоро ми е помагало. Жените сме по-организирани и по-мултифункционални – можем да се справяме добре с много дейности едновременно. Освен това, обикновено жените сме по-емпатични, докато мъжете често са по-директни и невинаги особено деликатни. Добрият мениджър трябва да може да разгърне потенциала на своя екип, като помага на всеки един да развие своите силни страни, в симбиоза с  възможностите и знанията на останалите, така че заедно да постигнат най-добрия резултат. В същото време, ръководителят трябва да създава и поддържа „здравословна“ атмосфера на доверие, екипност, удовлетвореност от ежедневната работа, включително когато има трудности или са допуснати грешки. Мисля, че жените в бизнеса умеят да постигат именно това – мъдрост и баланс.

   

  А трудно ли е постигането на баланс между бизнеса и личния живот?

   

  Безспорно, едно от най-трудните неща, с които се справям ежедневно, е да балансирам между това да съм добър ръководител и да бъда добра майка и съпруга. Смятам, че всеки ден е своеобразна битка, доказване на всички нива, сред колегите, в контактите с клиентите, вкъщи, пред децата, за които трябва да съм пример. В днешно време обществото, а и самите жени, очакват от себе си да са едновременно (минимум) успешни, красиви и добри майки – и всичко това само в рамките на 24 часа!

   

  За никого не е тайна, че намирането на качествена работна ръка става все по-сложно. Успявате ли да привлечете талантливи млади хора и как?

   

  Недостигът на квалифицирана работна ръка не е проблем само за работодателите в България, а засяга повечето държави в Европейски съюз. Чайкафарма има едно голямо предимство – компанията е добре позната, модерна и динамична. Текучеството при нас не е голямо, тъй като повечето колеги се чувстват щастливи, удовлетворени и оценени, а и виждат перспективи за развитие. Освен това, отговорно твърдя, че няма човек, работил при нас и решил да продължи другаде кариерния си път, който да не е бил незабавно назначен от другите компании в бранша. Те знаят, че при нас се работи здраво, но и се научава много. Щастлива съм, че ежедневно работя с много млади хора и че се развиваме заедно. Винаги са добре дошли всички можещи, знаещи и готови за успеха момичета и момчета!

   

  Цялата новина можете да прочетете тук.

 • юли 3, 2023

  „Чайкафарма“ е първата българска организация, подкрепила инициативата Stand Up To Cancer. Защо точно нея и защо точно сега?

   

  SU2C e подкрепена масово от развлекателната индустрия и водещи световни медии с много критичен и самокритичен поглед върху финансирането и реализацията на научните програми и изследвания.С едно важно изключение засега – ние не разработваме лекарства за лечение на ракови заболявания, но имаме много напреднала концепция за ключовото място на комплексните генерици (‘polypills’) в масовата терапевтична палитра. Както беше казал директорът на американската Агенция за храните и лекарствата (FDA, Dr. Scott Gottlieb) – „те са бъдещето на фармацевтичната грижа“. Така че, за да достигнем до масовото и достъпно лечение на вече епидемичното, даже пандемично разрастване на онкологичните заболявания, трябва епидемична и даже пандемична мобилизация на ресурси – финансови, научни, производствени. Необходими са редица научноизследователски пробиви, които фармацевтичната индустрия не може да постигне сама, а още по-малко да постигне бързо – в рамките на години, не за десетилетия. „Чайкафарма“ споделя подхода на SU2C и вярва в нейния коефициент на полезно въздействие (impact factor) във всички посоки от набирането на средства до избора и реализацията на програмите.

   

  Вие имате собствени развойни лаборатории и много съвременни производствени мощности, търсите и получавате подкрепа. Защо не осъществявате директно сътрудничество и не подпомагате директно водещите научноизследователски центрове, а избирате да подкрепите тази благотворителна инициатива?

   

  Нито ние като компания, нито България, нито дори Балканите, взети заедно, имаме мащаб и условия за откривателство или за големи, фундаментални научни пробиви. Даже и резултатите в Европейския съюз са значително под очакванията въпреки огромния и добре финансиран научен потенциал. SU2C има размаха и влиянието за необходимата световна мобилизация. „Чайкафарма“, разбира се, на развойно-внедрителско и производствено ниво има огромно, включително и просветителско, влияние в страната. Затова сме голяма притегателна сила за много млади таланти в развойната и внедрителската дейност, разпространението на медицински и терапевтични знания. Всички имаме особена чувствителност към иновациите и усъвършенстването на фармацевтичната грижа. Получаваме всекидневна благодарност и възхищение от хиляди български и европейски лекари и много, много пациенти. Нашето присъствие в домашната аптечка на всяко българско семейство е утвърдено и нараства с всеки следващ медикамент, който разработваме, внедряваме, произвеждаме и разпространяваме в откритата или болничната аптечна мрежа.

   

  Инж. Георгиев, вие лично имате голяма страст към информационните технологии и възможностите на изкуствения интелект. Как това занимание подобрява работата в компанията и сплотява екипите?

   

  Първите биотехнологични лекарства, проектирани и разработени изцяло от или със решаващата подкрепа на изкуствен интелект, достигнаха вече средните етапи на клиничните изпитвания в т.нар. фаза 2 – върху хора. Това е много вдъхновяващ и възхитителен съвременен, даже революционен, пробив в откривателството и разработването на нови терапии. Чрез обработката на огромни бази данни генеративният изкуствен интелект идентифицира много бързо и определя целите на новите лекарства чрез идентифициране на протеините, причинили новите страшни заболявания, а след това, също много бързо, проектира и управлява производството на новите лекарствени молекули. Важно е, че подобни платформи или инструменти могат да рационализират и демократизират процеса на разработване и производство на нови лекарства и така да се подобри достъпът за милиони пациенти до най-съвременна терапия и напреднала фармацевтична грижа. Отделно тема са нашите програми и планове за приложно развитие и как според нас през следващите години и десетилетия българската икономика трябва да бъде насочена към индустриите на знанието и истинските иновации.

   

  Благотворителната инициатива Stand Up To Cancer (SU2C; „Изправи се срещу раковите заболявания“) стартира в Съединените щати, като събира значителни средства чрез онлайн и телевизионни програми за транслационни изследвания на онкологични заболявания. Първото предаване, излъчено на живо на 5 септември 2008 г. в над 170 държави едновременно по ABC, NBC, CBS, Fox, само за една вечер събира над 100 милиона долара. Средствата се разпределят от Американската асоциация за изследване на рака и през годините са финансирани стотици мултидисциплинарни и мултицентрови научни изследвания и изследователски екипи. Крайната цел е за всеки пациент с рак да бъде осигурено лечение. Редица световни организации, компании от различни сфери, артисти и музиканти подкрепят инициативата. Световните медии са силно ангажирани.

   

  Самородно (без приватизация) създадена през 1999 г. с първия в страната GMP сертификат, днес „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД е най-голямата българска компания по пазарна капитализация (1.43 млрд. лв. към 30 юни 2023 – края на полугодието), публично търгувана на БФБ. Произвежда над 120 лекарствени продукта за борба със социално значимите (сърдечносъдови, неврологични, ендокринни и метаболитни) заболявания, отпускани по лекарско предписание с различна степен на реимбурсация от НЗОК, и присъства на 7 пазара в Европейския съюз и няколко извън ЕС. Призната като етична и новаторска организация, „Чайкафарма“ посреща масовите терапевтични потребности на пациентите и развива дългогодишно сътрудничество с водещите медицински центрове в страната и Европа.

   

  Цялата новина можете да прочетете тук.