• БАКР присъди кредитен рейтинг BBB- на Чайкафарма

    юли 8, 2022

    На 7 юли 2022 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на компанията с най-висока пазарна капитализация на БФБ Чайкафарма дългосрочен кредитен рейтинг „BBB-“ и краткосрочен „А“ по национална скала. С това БАКР изразява своето становище за поддържано от дружеството много добро финансово състояние при ниски нива на задлъжнялост, висока кредитоспособност, формирана задоволителна ликвидност, позволяващи му навременно да обслужва своите задължения. По рейтинговата скала на БАКР присъденият рейтинг съответства на „инвестиционен кредитен рейтинг“.

    Според анализа на агенцията дружеството е утвърден участник на местния пазар с многогодишно (22 г.) присъствие, познаваемо име, реноме и изградена широка търговска мрежа.