• май 13, 2016

    На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава. Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 […]

  • януари 22, 2016

    Левор 5 mg/ml инфузионен разтвор е лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, за който ИАЛ издаде разрешение за употреба през януари 2016 г. Активната съставка е левофлоксацин (levofloxacin) като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).   Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции: Придобита в обществото пневмония; Усложнени инфекции на кожата и меките […]

  • Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Цисакса 2mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор. Медикаментът е невромускулен блокер със средна продължителност на действие за интравенозно приложение с количествен състав  Цисатракуриум 2 mg като цисатракуриум (cisatracurium) безилат (besilate) 2,68 mg на 1 ml. Цисакса е показан за употреба по време на хирургични и други […]

  • декември 21, 2015

    Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт с активно вещество remifentanil Ремифентанил-Чайкафарма 1 mg, 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор, принадлежащ към група медикаменти, известни като опиати. Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел: да помогне при заспиване преди операция; да приспи пациента и да […]

  • Ново разрешения за употреба получи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт Коолсарт – 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg, 40 mg/25 mg филмирани таблетки. Коолсарт съдържа две активни вещества: olmesartan medoxomil и hydrochlorothiazide, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Олмесартан медоксомил принадлежи към групата на антагонистите на […]