• октомври 17, 2023

  Във връзка с публикациите и общественият отзвук след въвеждане на изцяло електронни рецепти за отпускане на антибиотици, за липса на 90% от назначените терапии, Чайкафарма Висококачествените Лекарства уверява пациентите и всички заети в сферата на здравеопазването, че всички лекарствени средства от продуктовата листа на компанията са налични и могат свободно да бъдат заявени за доставка […]

 • май 13, 2016

  На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава. Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 […]

 • януари 22, 2016

  Левор 5 mg/ml инфузионен разтвор е лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, за който ИАЛ издаде разрешение за употреба през януари 2016 г. Активната съставка е левофлоксацин (levofloxacin) като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).   Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции: Придобита в обществото пневмония; Усложнени инфекции на кожата и меките […]

 • Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Цисакса 2mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор. Медикаментът е невромускулен блокер със средна продължителност на действие за интравенозно приложение с количествен състав  Цисатракуриум 2 mg като цисатракуриум (cisatracurium) безилат (besilate) 2,68 mg на 1 ml. Цисакса е показан за употреба по време на хирургични и други […]

 • декември 21, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт с активно вещество remifentanil Ремифентанил-Чайкафарма 1 mg, 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор, принадлежащ към група медикаменти, известни като опиати. Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел: да помогне при заспиване преди операция; да приспи пациента и да […]