• Ново антитромботично лекарство на Чайкафарма получи разрешение за употреба

  февруари 16, 2024

  Чайкафарма получи разрешение за употреба на нов лекарствен продукт, а именно:

   

  Телмира 60 mg филмирани таблетки
  Телмира 90 mg филмирани таблетки

   

  Телмира съдържа лекарствено вещество, наречено тикагрелор. То принадлежи към група лекарства, наречени антитромбозни лекарства.

   

  Телмира, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (ASA), е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с:

   

  – остър коронарен синдром (ОКС) или
  – анамнеза за миокарден инфаркт (МИ) и висок риск от развитие на атеротромботично събитие.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
  ATC код: B01AC24