• Ново разрешение за употреба получи Чайкафарма за медикамента Цисакса

    януари 22, 2016

    Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Цисакса 2mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор. Медикаментът е невромускулен блокер със средна продължителност на действие за интравенозно приложение с количествен състав  Цисатракуриум 2 mg като цисатракуриум (cisatracurium) безилат (besilate) 2,68 mg на 1 ml.

    Цисакса е показан за употреба по време на хирургични и други процедури и в интензивно отделение за възрастни и деца на възраст над 1 месец; може да се употребява като съпътстващ обща анестезия агент.

    ATC код: M03AC11.