• декември 21, 2015

  Ново разрешения за употреба получи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт Коолсарт – 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg, 40 mg/25 mg филмирани таблетки. Коолсарт съдържа две активни вещества: olmesartan medoxomil и hydrochlorothiazide, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Олмесартан медоксомил принадлежи към групата на антагонистите на […]

 • През месец декември 2015 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба от ИАЛ за лекарствения продукт Олсарт 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки. Медикаментът съдържа активното вещество olmesartan medoxomil и принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове, и се използват за лечение […]

 • ноември 4, 2015

  Агенцията по лекарствата издаде разрешение за употреба на нов лекарствен продукт на Чайкафрама Висококачествените Лекарства АД – Арипипа 15 mg таблетки – съдържащ активната субстанция арипипразол (aripiprazole). Медикаментът принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми […]

 • октомври 16, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за Езомепразол-Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор. Продуктът съдържа активното вещество езомепразол (esomeprazole) и принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа”. Те действат, като намаляват количеството киселина, което стомахът произвежда. Езомепразол-Чайкафарма се използва за краткосрочно лечение на определени състояния, при които пациентът не […]

 • октомври 6, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Декскетопрофен-Чайкафарма 50 mg/2 ml инжекционен разтвор или концентрат за инфузионен разтвор. Продуктът представлява обезболяващо лекарство от групата на т. нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Използва се за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след […]