• ИАЛ издаде ново разрешение за употреба за лекарствения продукт за болнична употреба Ремифентанил-Чайкафарма

  декември 21, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт с активно вещество remifentanil Ремифентанил-Чайкафарма 1 mg, 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор, принадлежащ към група медикаменти, известни като опиати.

  Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:

  • да помогне при заспиване преди операция;
  • да приспи пациента и да предотврати усещането на болка по време на операция;
  • да предизвика чувство за сънливост и да предотврати усещането на болка по време на лечение в интензивно отделение.

  Този лекарствен продукт е предназначен за болнична употреба.

  ATC код: N01AH06