• Един ден от живота на експерт в отдел „Регистрации“ в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

  Казвам се Павлина Антова и от години професионалният ми път е свързан с фармацевтичната индустрия.

  Да работиш в този сектор означава да помагаш на хората да оздравяват, да се чувстват по-добре, да повишаваш качеството на техния живот, а това е най-важното за мен.

  (още…)

  В Чайкафарма работя от близо 10 години, като през последните 5 се занимавам с регистрации на лекарствени продукти за хуманна употреба. Моята работа е свързана с получаване, поддържане и извършване на промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти.

  Промените, които настъпиха в България след влизането на страната в Европейския съюз и хармонизирането на българското с европейското законодателство, направиха регулаторната дейност доста динамична и интересна.

  Как протича един типичен ден на регистратора? Това е труден въпрос…

  Това, което съм планирала за един ден, може лесно да се промени. Няма такова нещо като „типичен” ден – всеки ден е различен и това е едно от нещата, които ми харесват най-много в моята работа. Като цяло обаче, работният ден се състои от телефонни разговори и кореспонденция с бизнес партньори и служители на регулаторните органи, писане и преглед на документация, организиране и участие в срещи.

  Голяма част от дейностите в регулаторната сфера са свързани с дългосрочни проекти и това ми дава възможност да планирам времето си много добре.

  Работата на един експерт по регистрация на лекарства зависи в голяма степен от личните качества и квалификация, но в никакъв случай не е изцяло самостоятелна. Необходима е отлична работа в екип и постоянно сътрудничество с колегите от отделите „Контрол на качеството”, „Стратегическо развитие”, „Доставки” и „Логистика” – това също е неразделна част от ежедневието на нашия отдел.

 • Един ден от живота на ръководител „Производство“ в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Варна

  Казвам се Николай Недялков и съм ръководител на производствения завод във Варна. Завършил съм специалност „Автоматика и системи за управление“ в Техническия университет във Варна и оттогава съм натрупал 18-годишен опит във фармацевтичния сектор.

  (още…)

  Денят ми започва с преглед на производствените мощности, разговор с ръководител смяна относно изпълнението на производствения план и обсъждане на евентуални технически проблеми. Заедно със служителите в отдел „Контрол на качеството“ обсъждаме резултатите от текущите анализи и набелязваме мерките, които трябва да бъдат предприети.

  Заедно с отдел „Логистика“ изясняваме предстоящите доставки, възможните промени в графика и възможностите за компенсиране на евентуално изоставане. Преглеждаме бъдещите поръчки, техните обеми и срокове за изпълнение. Също така наблюдавам доставките на опаковъчни материали, планирам ремонтите и закупуването на резервни части.

  След като обсъдя текущата ситуация, изяснявам всички промени направени в планирането на производството с ръководството, включително последните промени в доставките. След това изготвям дневен отчет. Понякога провеждам и срещи с външни доставчици и подизпълнители.

  В моята работа е изключително важно да спазвам стандартите за добра производствена и дистрибуторска практика и да се съобразявам с европейските директиви и изисквания. Ежедневно се информирам за последните новости във фармацевтичния сектор и за всички международни и национални разпоредби.