• Един ден от живота на експерт в отдел “Регистрации” в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

  Казвам се Гинка Александрова. Завършила съм ХТМУ София. Още когато започнах да уча химия знаех, че ще работя във фармацевтичната индустрия.

  Да работиш в този сектор означава да помагаш на хората да оздравяват, да се чувстват по-добре, да повишаваш качеството на техния живот, а това е най-важното за мен.

  В Чайкафарма работя от години и съм заместник на квалифицираното лице по лекарствена безопасност. През последните 5 се занимавам с регистрации на лекарствени продукти за хуманна употреба. Моята работа е свързана с получаване, поддържане и извършване на промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти.

  Промените, които настъпиха в България след влизането на страната в Европейския съюз и хармонизирането на българското с европейското законодателство направиха регулаторната дейност доста динамична и интересна.

  Как протича един типичен ден на регистратора? Това е труден въпрос …

  Това, което съм планирала за един ден, може лесно да се промени. Няма такова нещо като “типичен” ден – всеки ден е различен и това е едно от нещата, които ми харесват най-много в моята работа. Като цяло обаче, работният ден се състои от телефонни разговори и кореспонденция с бизнес партньори и служители на регулаторните органи, писане и преглед на документация, организиране и участие в срещи.

  Голяма част от дейностите в регулаторната сфера и в лекарствената безопасност са свързани с дългосрочни проекти и това ми дава възможност да планирам времето си много добре.

  Работата на един експерт по регистрация на лекарства зависи в голяма степен от личните качества и квалификация, но в никакъв случай не е изцяло самостоятелна. Необходима е отлична работа в екип и постоянно сътрудничество с колегите от отделите „Контрол на качеството”, „Стратегическо развитие”, „Доставки” и „Логистика” – това също е неразделна част от ежедневието на нашия отдел.

 • Един ден от живота на ръководител “Производство” в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

  Казвам се Красимир Виделов и работя в Чайкафарма от 8 години. Имам 26-годишен стаж в сектора на фармацията и на практика тя е моят живот. Завършил съм Фармацевтичния факултет към Медицински Университет София. Понастоящем съм Ръководител на производственото звено.

  Денят ми започва с преглед на наличностите на лекарства в складовата база в София. Следват рапорти на началник цеховете във Варна и Пловдив за производствената програма, производствените и технически проблеми. След това съвместно с Квалифицираното лице и Ръководител отдел „Качествен Контрол” се обсъждат резултатите от текущите анализи и евентуалните коригиращи мерки, свързани с тях.

  Съвместно с логистичния отдел уточняваме предстоящите доставки, евентуалните промени в графика им и възможностите за компенсиране на евентуалното им изоставане. Правим преглед на бъдещите поръчки, обема им и времето за изпълнение. Следя и доставките на опаковъчни материали, график за печат и доставка.

  Заедно с отдел „Регистрации на лекарства” и отдел „Развитие на бизнеса” обсъждаме нови доставчици на досиета или насипен продукт, необходимите документи за промяна в разрешението за употреба, техническите договори, опаковки за нови продукти и др.

  След обсъждане с търговците актуалните планове за продажба уточнявам с началниците на заводите на Варна и Пловдив евентуалните промени на производствената програма в съответствие с последните промени на доставките, митническото освобождаване и търговката необходимост. Понякога провеждам и срещи с доставчици и регулиращите агенции.

  В работата ми е изключително важно следенето на стандартите за добра производствена и дистрибуторска практика и съблюдаването на европейските директиви и изисквания. Ежедневно се информирам за актуалните новини във фармацевтичния сектор и за всякакви международни и национални регулации и промени.