Работа при нас

Дали Чайкафарма е подходяща за мен?
Моля, направете реална оценка на своята компетентност преди да отговорите положително или да изпаднете в дълбоки съмнения.

 

Вашите академични заслуги и професионален опит са важни за нас – ние искаме да видим, че имате солидна основа от умения, но това, което е по-важно за нас, е вашето отношение, вашият начин на мислене, работна етика и цели за професионално развитие.

 

Ние изискваме всеотдайност, будно отношение и инициативност от нашите колеги. Възможностите за израстване са съизмерими с поетите и изпълнени задължения и особено с разработените и реализирани проекти.

 

Работата при нас гарантира обогатяване на вашите умения и житейски опит. Като част от силна, растяща, любознателна и иновативна организация, вие ще бъдете заобиколени от способни и амбициозни хора, от които може да научите много и скоро ще видите резултати от своята работа.

 

Какво ще се случи, ако се присъединя към най-бързорастящия производител на лекарства в България?
Ще бъдете „хвърлени“ в действие от ден първи. Ние вярваме в едновременното обучение на нашия персонал чрез действие, както и чрез обучителни програми и международни курсове, които организираме и финансираме.

 

Всички възможности за кариера в Чайкафарма
Вие може да станете квалифицирани и опитни професионалисти: ще присъствате на лекции на видни български и европейски професори, докато работите по реални бизнес проблеми или клинични случаи. Ще имате достъп до широк кръг от други специалисти, задълбочени международни източници на знания и информация, както и колеги от всички части на България и други европейски държави, включително Франция, Германия, Италия, Съединените Щати, Великобритания и Чешката република.