Един ден от живота на експерт в отдел „Регистрации“ в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Казвам се Павлина Антова и от години професионалният ми път е свързан с фармацевтичната индустрия.

Да работиш в този сектор означава да помагаш на хората да оздравяват, да се чувстват по-добре, да повишаваш качеството на техния живот, а това е най-важното за мен.

В Чайкафарма работя от близо 10 години, като през последните 5 се занимавам с регистрации на лекарствени продукти за хуманна употреба. Моята работа е свързана с получаване, поддържане и извършване на промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти.

Промените, които настъпиха в България след влизането на страната в Европейския съюз и хармонизирането на българското с европейското законодателство, направиха регулаторната дейност доста динамична и интересна.

Как протича един типичен ден на регистратора? Това е труден въпрос…

Това, което съм планирала за един ден, може лесно да се промени. Няма такова нещо като „типичен” ден – всеки ден е различен и това е едно от нещата, които ми харесват най-много в моята работа. Като цяло обаче, работният ден се състои от телефонни разговори и кореспонденция с бизнес партньори и служители на регулаторните органи, писане и преглед на документация, организиране и участие в срещи.

Голяма част от дейностите в регулаторната сфера са свързани с дългосрочни проекти и това ми дава възможност да планирам времето си много добре.

Работата на един експерт по регистрация на лекарства зависи в голяма степен от личните качества и квалификация, но в никакъв случай не е изцяло самостоятелна. Необходима е отлична работа в екип и постоянно сътрудничество с колегите от отделите „Контрол на качеството”, „Стратегическо развитие”, „Доставки” и „Логистика” – това също е неразделна част от ежедневието на нашия отдел.