Един ден от живота на ръководител “Производство” в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Казвам се Красимир Виделов и работя в Чайкафарма от 8 години. Имам 26-годишен стаж в сектора на фармацията и на практика тя е моят живот. Завършил съм Фармацевтичния факултет към Медицински Университет София. Понастоящем съм Ръководител на производственото звено.

Денят ми започва с преглед на наличностите на лекарства в складовата база в София. Следват рапорти на началник цеховете във Варна и Пловдив за производствената програма, производствените и технически проблеми. След това съвместно с Квалифицираното лице и Ръководител отдел „Качествен Контрол” се обсъждат резултатите от текущите анализи и евентуалните коригиращи мерки, свързани с тях.

Съвместно с логистичния отдел уточняваме предстоящите доставки, евентуалните промени в графика им и възможностите за компенсиране на евентуалното им изоставане. Правим преглед на бъдещите поръчки, обема им и времето за изпълнение. Следя и доставките на опаковъчни материали, график за печат и доставка.

Заедно с отдел „Регистрации на лекарства” и отдел „Развитие на бизнеса” обсъждаме нови доставчици на досиета или насипен продукт, необходимите документи за промяна в разрешението за употреба, техническите договори, опаковки за нови продукти и др.

След обсъждане с търговците актуалните планове за продажба уточнявам с началниците на заводите на Варна и Пловдив евентуалните промени на производствената програма в съответствие с последните промени на доставките, митническото освобождаване и търговката необходимост. Понякога провеждам и срещи с доставчици и регулиращите агенции.

В работата ми е изключително важно следенето на стандартите за добра производствена и дистрибуторска практика и съблюдаването на европейските директиви и изисквания. Ежедневно се информирам за актуалните новини във фармацевтичния сектор и за всякакви международни и национални регулации и промени.