Един ден от живота на ръководител „Производство“ в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Варна

Казвам се Николай Недялков и съм ръководител на производствения завод във Варна. Завършил съм специалност „Автоматика и системи за управление“ в Техническия университет във Варна и оттогава съм натрупал 18-годишен опит във фармацевтичния сектор.

Денят ми започва с преглед на производствените мощности, разговор с ръководител смяна относно изпълнението на производствения план и обсъждане на евентуални технически проблеми. Заедно със служителите в отдел „Контрол на качеството“ обсъждаме резултатите от текущите анализи и набелязваме мерките, които трябва да бъдат предприети.

Заедно с отдел „Логистика“ изясняваме предстоящите доставки, възможните промени в графика и възможностите за компенсиране на евентуално изоставане. Преглеждаме бъдещите поръчки, техните обеми и срокове за изпълнение. Също така наблюдавам доставките на опаковъчни материали, планирам ремонтите и закупуването на резервни части.

След като обсъдя текущата ситуация, изяснявам всички промени направени в планирането на производството с ръководството, включително последните промени в доставките. След това изготвям дневен отчет. Понякога провеждам и срещи с външни доставчици и подизпълнители.

В моята работа е изключително важно да спазвам стандартите за добра производствена и дистрибуторска практика и да се съобразявам с европейските директиви и изисквания. Ежедневно се информирам за последните новости във фармацевтичния сектор и за всички международни и национални разпоредби.