• НЗОК получи пари за потребителските такси на пенсионерите. Ще се разплати с лекарите за юли

  октомври 7, 2014

  В последния ден на септември Националната здравноосигурителна каса е получила средствата за юли т.г., необходими за изплащане на разликата в потребителската такса за пенсионерите на личните лекари и стоматолозите, съобщиха от касата.

  От началото на тази година пенсионерите плащат 1 лев потребителска такса за преглед вместо 2,90 лв. Разликата се доплаща от държавата. За целта от бюджета бяха заделени 8 милиона лева, но медици се оплакаха от забавяне.

  Средствата за преодоляването на закъснението са в размер на 1 592 096 лв. и са трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред, определен в закона. Те ще се разпределят в зависимост от заявките на районните здравноосигурителни каси.

  На 21 август т.г. управителят на НЗОК Румяна Тодорова и министърът на здравеопазването Мирослав Ненков са утвърдили Правила за определяне и предоставяне на трансферите, се отбелязва в прессъобщението на НЗОК. На 26 август т.г. касата е изпратила писмо до МЗ за необходимостта да бъдат преведени средствата за юли, като с писмо на 11 септември т.г. е  напомнила, че все още трансферът не е осъществен.

  На същата дата управителят на НЗОК е поискала да бъдат осигурени и средствата за изплащане на разликата в потребителската такса в извънболничната медицинска помощ за пенсионерите и за август  2014 г.

  Потребителската такса, дължима при лечение в болнични заведения, остана 5,80 лв. и е задължителна както за пенсионери по възраст и осигурителен стаж, така и за останалите  здравноосигурени, ако не са освободени от заплащането ѝ, се  припомня в прессъобщението.