• БЛС няма да подпише рамковия договор, ако методиките за плащане не се върнат в него

  ноември 12, 2014

  Лекарският съюз вероятно няма да подпише НРД 2015, ако не се изпълни искането методиката за остойностяване и заплащане да се върне в рамковия договор. Това става ясно от информация на съсловната организация относно хода на преговорите по новия НРД.

  „По мои разчети говорим за около 3 милиарда 230 милиона лева бюджет на Националната каса. Това трябва да бъде минимумът, под който не може да се падне. Евентуално трябва да се мисли за известно увеличение на бюджета на Министерството на здравеопазването и то главно с оглед на рязко вдигане на средствата в спешната медицинска помощ”, обясни д-р Димитър Петров – гл. експерт в Българския лекарски съюз

  От БЛС искат методиката да се върне като глава „Условия и ред за плащане“ в договора. Лекарите искат също така в НРД да се върнат контрола и санкциите, както и да се възстанови арбитражът. Друго искане на съсловната организация е правилата за разпределение на направленията да се съгласуват със съюза.

  „Ако това не може да стане технологично до подписване на договора, БЛС може да направи компромис, ако методиката за остойностяване и заплащане се подпише от двете страни преди подписване на НРД и на Договора за цени и обеми, а методиката за разпределение се съгласува с УС на БЛС“, посочват от съсловната организация, като уточняват че за това следва да вземе решение БЛС.

  Проектобюджетът на лекарския съюз за идната година предвижда приходи в размер на 1 506 600 лв. и разходи за 1 233 970 лв.