• Медицинско образование и публикации

  Участваме редовно в дни, организирани от научните дружества с цел обществена просвета и разпространение на медицински знания.

  (още…)

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД спонсорира издаването на учебници, учебни помагала и монографии по кардиология, нефрология, урология, хирургия, ендокринология, психиатрия, вътрешни болести на медицинските университети в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Фирмата е дългогодишен спонсор на годишните конгреси и симпозиуми на българските научни дружества. Издаваме и специализирани информационни материали за пациентите, свързани с профилактиката и борбата с най-широко разпространените в страната хронични заболявания.

 • Регионални симпозиуми

  През 2007 г продължаващото медицинско образование в България се състоеше от оскъдно финансирани активности на медицинските университети и мероприятия, спонсорирани от индустрията, с осезаемо маркетингово влияние. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” разбра по-различните нужди, които лекарите споделяха с нас.

  (още…)

  Липсваше структурирано решение от представители на институциите или на индустрията. Лекарите споделяха, че се нуждаят от превод и адаптация на научните ръководства в практически съвети и прости правила и алгоритми – нещо, което може да помогне на работата им, и без друго вече наводнена с едностранчива търговски-оцветена информация от индустрията.

  Като част от нашата научно-ориентирана маркетингова стратегия, ние спряхме да изнасяме лекции за лекарства – за всякакви лекарства, включително произведените от нас – и насочихме всички свои активности към задоволяване на нуждите на нашите партньори и клиенти. Българските болници, лекари, медицински центрове и пациентите отговориха с възхищение и лоялност.

  В дружеството създадохме отделна финансова и организационна структура по продължаващо медицинско обучение, която да запълни тази празнина. Проектът срещна силната подкрепа на консултативните съвети на фирмата и различните медицински специалисти, в чиято услуга е създаден, а именно кардиолози, ендокринолози, психиатри, невролози, пулмолози и общопрактикуващи лекари. Научната програма и дневният ред бяха формулирани така, че да обхващат възможно най-много региони и специалности с ясната цел да постигнат обединени и синергетични резултати.

  Ето в хронологичен ред организираните от Чайкафарма тематични симпозиуми:

  2007 г.

  15 януари – 30 май

  36 мероприятия

  212 лекции

  7244 делегати от над 150 града

  Лекциите обхващаха теми от хипертония до сърдечна недостатъчност, рискови фактори за сърдечносъдови заболявания, астма и ХОББ, лечение на диабет и контрол над заболяването, лечение на биполярно разстройство и депресия;

  2008 г.

  19 септември – 12 декември

  17 мероприятия

  68 лекции

  4272 делегати от над 150 града

  За пръв път в процеса на продължаващо медицинско образование, в регионални симпозиуми се включиха международни лектори и това се превърна в рутинна практика.

  Лекциите за здравната реформа, реимбурсирането и политиката на здравно осигуряване бяха от най-дискутираните между лекторите и делегатите. Нови алгоритми за лечението на остър коронарен синдром (ОКС) – предимства, доболнично лечение, организация и най-важното – времето за реакция, бяха представени от видни специалисти от Италия, Чехия, Германия и Франция. Чехия несъмнено е най-добрата страна в света по отношение на масовото, навременно и висококачествено лечение на пациенти с ОКС. Между експертите бе обменен дългогодишен опит. Нови начини на първичен и вторичен трансфер на пациенти с ОКС бяха възприети във всеки регион на България.

  2009 г.

  11 септември – 18 декември

  21 мероприятия

  112 лекции

  5216 делегати от над 150 града

  Още повече международни лектори от Италия, Германия, Чехия и Франция взеха участие в научната програма. Наред с постигнатите за 1 година резултати, които в някои региони доведоха до 30% понижение на болничната смъртност от ОКС, бяха широко дискутирани и нови стратегии за подобряване на работата. Те включваха директен трансфер на пациенти с ОКС за животоспасяваща процедура и денонощно (24/7) обслужване за всички тези пациенти. Бяха представени данните за прилаганото към момента консервативно лечение, получени от проучванията по инициатива на Научния отдел на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и бяха обсъдени начини за прилагане на международните ръководства и намаляване на разходите. Международни експерти представиха графики, сравняващи съответните държави с България и предложиха начини за намаляване на тези разлики, включително обучение на български лекари.

 • Конференции и конгреси

  Два пъти в годината „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД, Българският Кардиологичен Инситут и Здравноосигурителен Фонд ДаллБогг: Живот и Здраве организират широко посещавани и все по-влиятелни конгреси, във всеки от който участие взимат над 200 лекари. За 4 години на тези конгреси са изнесени над 270 лекции пред повече от 40 000 делегати.

  (още…)

  Пролетни кардиологични дни

  Март 2006

  “От остър коронарен синдром към сърдечна недостатъчност”

  Първият международен симпозиум, организиран от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства”, събра над 1 200 кардиолози, ОПЛ и лекари от спешната помощ в Националната опера в София, която се оказа малка. В действителност той бе първото изцяло международно научно мероприятие, неповлияно от която и да е институция или индустрия, посветено на животоспасяващи мерки при пациенти, страдащи от остър коронарен синдром. Всички доклади и лекции бяха чисто медицински, без спонсорство от фармацевтични фирми, поставящи нов стандарт в организирането на конгреси. По време на лекциите не бе споменато нито едно търговско наименование (нито дори Чайкафарма) и това направи силно впечатление на лекарите. Търсенето на научни данни и медицина, базирана на доказателствата, се увеличи грандиозно след симпозиума. Той бе и едно от най-големите мероприятия, на които международни кардиолози и кардиохирурзи свободно обсъждаха помежду си медицински проблеми и решения, поставящи пациента на първо място.

  Делегатите слушаха лекциите на водещи експерти от Италия, Чехия и Австрия, в симултанен превод на български език. Отзвукът на това първо по рода си събитие бе толкова силен, че европейският вестник New Europe публикува страница, посветена на него – „Научен кардиологичен форум в София жъне грандиозен успех”.

  Кардиологични Дни, есен 2006

  29 септември 2006 г

  Пролетните кардиологични дни през март се оказаха крайно недостатъчни за българските лекари. В офисите на Чайкафарма пристигаха много имейли, писма, молби и поздравления от лекари от цялата страна. Нуждата от нов симпозиум нарастваше, темите, по които имаше нужда от дискусия и обществена осведоменост, бяха толкова много, че в отговор организирахме втори международен симпозиум по-късно през 2006 г.

  Гостуващ лектор бе професор Петр Видимски, който току-що бе избран за вице-президент на Европейското кардиологично дружество (ESC) на годишния конгрес на ESC в Барселона. Това бе първият път, в който избран вице-президент на ESC изнася лекция на българско кардиологично научно мероприятие. Сред другите лектори бяха професор Младен Григоров, доцент Пламен Милков и ръководителят на отделението по кардиохирургия в Университетска болница Св. Марина, Варна д-р Пламен Панайотов.

  Пролетни Кардиологични Дни 2007

  “От хипертонията и диабета до сърдечната недостатъчност”

  На 31 март 2007 г над 1 100 специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, ОПЛ и лекари от спешната помощ присъстваха на конгреса в Народния театър в София. Вдъхновяващи лекции изнесоха експерти от Cleveland Clinic и MAYO clinic, Съединените щати, водещи центрове на Германия, Италия, Австрия и Чехия пред български лекари от цялата страна.

  Конгресът бе организиран непосредствено след годишното събрание на American College of Cardiology (ACC), поради което много от лекторите дойдоха в София директно от Орландо и споделиха последните новини от световните изследвания, още преди научните списания да бъдат публикувани онлайн.

  Еднодневният конгрес бе пробуждаща сесия за много от присъстващите, както те самите коментираха по време на паузите и дълго след това.

  Пролетни Кардиологични Дни 2008

  “Исхемична болест на сърцето”

  Съвместно организирани от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” и „Български Кардиологичен Институт” на 19 април 2008 г в Пролетните кардиологични дни участваха над 1 000 лекари от цялата страна. Конгресът бе официално открит от кмета на София, генерал Бойко Борисов. Той заяви: „Сърдечносъдовите заболявания са здравният проблем на столетието. Според статистиката, всеки ден в нашата страна 200 мъже и жени умират от сърдечносъдови нарушения. Лечението е изключително важно за развитието на цялата нация.”

  Специални поздравителни писма бяха получени от професор Юджийн Браунвалд (Harvard Medical School), Професор Делос Косгроув (Директор на Cleveland Clinic) и професор Петр Видимски (Вице-президент на Европейското кардиологично дружество).

  На 18 април бе организирана кръгла маса, на която присъстваха ръководителите на кардиологични отделения от цялата страна, както и директорите на университетски кардиологични клиники. Освен медицинските предизвикателства пред лечението на острия коронарен синдром (ОКС), бяха обсъдени също и многобройни организационни аспекти от ползотворните решения, взети в Чехия, Швейцария, Италия и Великобритания. Всички лектори споделиха своя опит в изграждането на мрежа от болници за лечение на ОКС и подобрение на първичния и вторичния трансфер на пациенти към катетеризационни лаборатории. Това бе първият път, в който темата се дискутира толкова обширно с кардиолози, работещи в градове, различни от София, Пловдив и Варна.

  На 19 април водещи експерти от Unispital Цюрих, Ospedale Niguarda, Милано, Charles University, Прага, и много други изнесоха безценни лекции по най-горещите теми в областта. Много от тях дадоха отговор на въпросите, повдигнати от делегатите по време на кръглата маса на 18 април.

  Национален Годишен Конгрес по Кардиология

  21 ноември 2008 г.

  В рамките на програмата на Националния конгрес на Дружеството на кардиолозите в България, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и Български Кардиологичен Институт организираха сателитен симпозиум, на който присъстваха над 400 делегати, което го направи далеч най-посещаваният. Темата „Лечение на Остър коронарен синдром” бе разгледана от професор Младен Григоров, професор Роберто Ферари (Президент на ESC) и професор Петр Видимски (вице-президент на ESC). Симпозиумът повдигна и много въпроси около организацията и пречките пред създаването на мрежа от кардиологични болници с катетеризационни лаборатории в България. От опита на Чехия в тази област стана ясно, че е напълно възможно същата стратегия да се изпълни в България и в близкото бъдеще да се радваме на понижение на смъртността от сърдечносъдови заболявания. На симпозиума присъстваше и делегация от директори на три швейцарски банки и потенциални инвеститори.

  Пролетни Кардиологични Дни 2009

  “Остра сърдечна недостатъчност”

  На 23 май 2009 г свързаният с Чайкафарма Български Кардиологичен Институт от вече 2 години управлява четири кардиологични болници с катетеризационни лаборатории. Тяхното покритие е приблизително 60% от територията на страната, като във всеки регион идентифицирахме конкретните проблеми – както организационни, така и медицински. Въз основа на тази информация заедно формирахме специална научна програма, насочена към най-важните от тях, включително техники и стратегии на лечение, приложими в близко бъдеще. Сесиите бяха концентрирани, по-практични от традиционните, с многобройни инструктивни послания. Трима професори – автори на ръководствата на ESC и много други от редакционната колегия на ръководствата бяха водещи лектори.

  За първи път конгресът се проведе в Центъра за медицински обучения на втория завод на Чайкафарма в Пловдив със специално подбрани 400 делегати, всеки от които с подчертан личен принос в обсъжданата тематика. През цялото време бяха на разположение технически и мултимедийни удобства както за лекторите, така и за делегатите, благодарение на които дискусиите бяха както активни, така и интерактивни. Благодарение на това бяха разработени конкретни ръководства за всеки регион. Лечението на ОКС бе подобрено, а реперфузията – увеличена. Времето от гръдната болка до балонната дилатация се намали значително през следващите месеци, а създадената организация скоро бе приложена и в другите региони.

  Европейското кардиологично дружество и Cleveland Clinic подкрепиха конгреса. Ключови лекции изнесоха Професор Франс ван де Верф, автор на ръководството на ESC за STEMI, и Професор Жан-Пиер Басанд, автор на ръководството на ESC за NSTEMI. Професор Томислав Михалевич от Cleveland Clinic представи предимствата на роботизираната хирургия и даде дума да обучи обещаващи български кардиохирурзи.

  Национален Конгрес по Кардиология и Кардиохирургия 2010

  Плевен, 16-17 април 2010 г

  “Спешна Кардиология”

  Националният Конгрес по Кардиология и Кардиохирургия събра над 400 специалисти в Плевенския медицински университет. Той бе предшестван от церемонията по първа копка на новия Кардиохирургичен комплекс на Българския Кардиологичен Институт. Премиерът Бойко Борисов, председателката на парламента Цецка Цачева, директорката на НЗОК Нели Нешева, депутати и много водещи специалисти в областта на кардиологията и кардиохирургията от четири континента присъстваха на събитието.

  През 2010 г научната програма на конгреса бе организирана в сесии в рамките на два дни. Видни експерти от целия свят изнесоха лекции, които превърнаха науката в практически послания за делегатите – кардиолози, кардиохирурзи, интензивисти, ОПЛ, лекари от спешната помощ. Част от основните теми бяха инструктивни, други – интерактивни. Някои от лекторите вдъхновиха много дискусии, особено сред кардиолозите и кардиохирурзите. Основният напредък в интервенционалното и хирургическото лечение на спешни пациенти, както и хибридни лечения, бяха някои от най-интересните теми. Лечението на усложнения и ролята на предварителната стратификация на риска въз основа на доказателства от проучвания и регистри също предизвикаха бурни дискусии. Практическите послания от конгреса бяха многобройни и ще бъдат разширени и публикувани във вид на стандартни оперативни процедури (СОП), благодарение на спонсорството на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства”, в научното списание Кардиология и Кардиохирургия по-късно през 2010 г.