Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/websites/tchaikapharma.com/html/wp-content/themes/tchaika/_banner.php on line 4

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/websites/tchaikapharma.com/html/wp-content/themes/tchaika/_banner.php on line 5

Конференции и конгреси

Два пъти в годината „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД, Българският Кардиологичен Инситут и Здравноосигурителен Фонд ДаллБогг: Живот и Здраве организират широко посещавани и все по-влиятелни конгреси, във всеки от който участие взимат над 200 лекари. За 4 години на тези конгреси са изнесени над 270 лекции пред повече от 40 000 делегати.

Пролетни кардиологични дни

Март 2006

“От остър коронарен синдром към сърдечна недостатъчност”

Първият международен симпозиум, организиран от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства”, събра над 1 200 кардиолози, ОПЛ и лекари от спешната помощ в Националната опера в София, която се оказа малка. В действителност той бе първото изцяло международно научно мероприятие, неповлияно от която и да е институция или индустрия, посветено на животоспасяващи мерки при пациенти, страдащи от остър коронарен синдром. Всички доклади и лекции бяха чисто медицински, без спонсорство от фармацевтични фирми, поставящи нов стандарт в организирането на конгреси. По време на лекциите не бе споменато нито едно търговско наименование (нито дори Чайкафарма) и това направи силно впечатление на лекарите. Търсенето на научни данни и медицина, базирана на доказателствата, се увеличи грандиозно след симпозиума. Той бе и едно от най-големите мероприятия, на които международни кардиолози и кардиохирурзи свободно обсъждаха помежду си медицински проблеми и решения, поставящи пациента на първо място.

Делегатите слушаха лекциите на водещи експерти от Италия, Чехия и Австрия, в симултанен превод на български език. Отзвукът на това първо по рода си събитие бе толкова силен, че европейският вестник New Europe публикува страница, посветена на него – „Научен кардиологичен форум в София жъне грандиозен успех”.

Кардиологични Дни, есен 2006

29 септември 2006 г

Пролетните кардиологични дни през март се оказаха крайно недостатъчни за българските лекари. В офисите на Чайкафарма пристигаха много имейли, писма, молби и поздравления от лекари от цялата страна. Нуждата от нов симпозиум нарастваше, темите, по които имаше нужда от дискусия и обществена осведоменост, бяха толкова много, че в отговор организирахме втори международен симпозиум по-късно през 2006 г.

Гостуващ лектор бе професор Петр Видимски, който току-що бе избран за вице-президент на Европейското кардиологично дружество (ESC) на годишния конгрес на ESC в Барселона. Това бе първият път, в който избран вице-президент на ESC изнася лекция на българско кардиологично научно мероприятие. Сред другите лектори бяха професор Младен Григоров, доцент Пламен Милков и ръководителят на отделението по кардиохирургия в Университетска болница Св. Марина, Варна д-р Пламен Панайотов.

Пролетни Кардиологични Дни 2007

“От хипертонията и диабета до сърдечната недостатъчност”

На 31 март 2007 г над 1 100 специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, ОПЛ и лекари от спешната помощ присъстваха на конгреса в Народния театър в София. Вдъхновяващи лекции изнесоха експерти от Cleveland Clinic и MAYO clinic, Съединените щати, водещи центрове на Германия, Италия, Австрия и Чехия пред български лекари от цялата страна.

Конгресът бе организиран непосредствено след годишното събрание на American College of Cardiology (ACC), поради което много от лекторите дойдоха в София директно от Орландо и споделиха последните новини от световните изследвания, още преди научните списания да бъдат публикувани онлайн.

Еднодневният конгрес бе пробуждаща сесия за много от присъстващите, както те самите коментираха по време на паузите и дълго след това.

Пролетни Кардиологични Дни 2008

“Исхемична болест на сърцето”

Съвместно организирани от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” и „Български Кардиологичен Институт” на 19 април 2008 г в Пролетните кардиологични дни участваха над 1 000 лекари от цялата страна. Конгресът бе официално открит от кмета на София, генерал Бойко Борисов. Той заяви: „Сърдечносъдовите заболявания са здравният проблем на столетието. Според статистиката, всеки ден в нашата страна 200 мъже и жени умират от сърдечносъдови нарушения. Лечението е изключително важно за развитието на цялата нация.”

Специални поздравителни писма бяха получени от професор Юджийн Браунвалд (Harvard Medical School), Професор Делос Косгроув (Директор на Cleveland Clinic) и професор Петр Видимски (Вице-президент на Европейското кардиологично дружество).

На 18 април бе организирана кръгла маса, на която присъстваха ръководителите на кардиологични отделения от цялата страна, както и директорите на университетски кардиологични клиники. Освен медицинските предизвикателства пред лечението на острия коронарен синдром (ОКС), бяха обсъдени също и многобройни организационни аспекти от ползотворните решения, взети в Чехия, Швейцария, Италия и Великобритания. Всички лектори споделиха своя опит в изграждането на мрежа от болници за лечение на ОКС и подобрение на първичния и вторичния трансфер на пациенти към катетеризационни лаборатории. Това бе първият път, в който темата се дискутира толкова обширно с кардиолози, работещи в градове, различни от София, Пловдив и Варна.

На 19 април водещи експерти от Unispital Цюрих, Ospedale Niguarda, Милано, Charles University, Прага, и много други изнесоха безценни лекции по най-горещите теми в областта. Много от тях дадоха отговор на въпросите, повдигнати от делегатите по време на кръглата маса на 18 април.

Национален Годишен Конгрес по Кардиология

21 ноември 2008 г.

В рамките на програмата на Националния конгрес на Дружеството на кардиолозите в България, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и Български Кардиологичен Институт организираха сателитен симпозиум, на който присъстваха над 400 делегати, което го направи далеч най-посещаваният. Темата „Лечение на Остър коронарен синдром” бе разгледана от професор Младен Григоров, професор Роберто Ферари (Президент на ESC) и професор Петр Видимски (вице-президент на ESC). Симпозиумът повдигна и много въпроси около организацията и пречките пред създаването на мрежа от кардиологични болници с катетеризационни лаборатории в България. От опита на Чехия в тази област стана ясно, че е напълно възможно същата стратегия да се изпълни в България и в близкото бъдеще да се радваме на понижение на смъртността от сърдечносъдови заболявания. На симпозиума присъстваше и делегация от директори на три швейцарски банки и потенциални инвеститори.

Пролетни Кардиологични Дни 2009

“Остра сърдечна недостатъчност”

На 23 май 2009 г свързаният с Чайкафарма Български Кардиологичен Институт от вече 2 години управлява четири кардиологични болници с катетеризационни лаборатории. Тяхното покритие е приблизително 60% от територията на страната, като във всеки регион идентифицирахме конкретните проблеми – както организационни, така и медицински. Въз основа на тази информация заедно формирахме специална научна програма, насочена към най-важните от тях, включително техники и стратегии на лечение, приложими в близко бъдеще. Сесиите бяха концентрирани, по-практични от традиционните, с многобройни инструктивни послания. Трима професори – автори на ръководствата на ESC и много други от редакционната колегия на ръководствата бяха водещи лектори.

За първи път конгресът се проведе в Центъра за медицински обучения на втория завод на Чайкафарма в Пловдив със специално подбрани 400 делегати, всеки от които с подчертан личен принос в обсъжданата тематика. През цялото време бяха на разположение технически и мултимедийни удобства както за лекторите, така и за делегатите, благодарение на които дискусиите бяха както активни, така и интерактивни. Благодарение на това бяха разработени конкретни ръководства за всеки регион. Лечението на ОКС бе подобрено, а реперфузията – увеличена. Времето от гръдната болка до балонната дилатация се намали значително през следващите месеци, а създадената организация скоро бе приложена и в другите региони.

Европейското кардиологично дружество и Cleveland Clinic подкрепиха конгреса. Ключови лекции изнесоха Професор Франс ван де Верф, автор на ръководството на ESC за STEMI, и Професор Жан-Пиер Басанд, автор на ръководството на ESC за NSTEMI. Професор Томислав Михалевич от Cleveland Clinic представи предимствата на роботизираната хирургия и даде дума да обучи обещаващи български кардиохирурзи.

Национален Конгрес по Кардиология и Кардиохирургия 2010

Плевен, 16-17 април 2010 г

“Спешна Кардиология”

Националният Конгрес по Кардиология и Кардиохирургия събра над 400 специалисти в Плевенския медицински университет. Той бе предшестван от церемонията по първа копка на новия Кардиохирургичен комплекс на Българския Кардиологичен Институт. Премиерът Бойко Борисов, председателката на парламента Цецка Цачева, директорката на НЗОК Нели Нешева, депутати и много водещи специалисти в областта на кардиологията и кардиохирургията от четири континента присъстваха на събитието.

През 2010 г научната програма на конгреса бе организирана в сесии в рамките на два дни. Видни експерти от целия свят изнесоха лекции, които превърнаха науката в практически послания за делегатите – кардиолози, кардиохирурзи, интензивисти, ОПЛ, лекари от спешната помощ. Част от основните теми бяха инструктивни, други – интерактивни. Някои от лекторите вдъхновиха много дискусии, особено сред кардиолозите и кардиохирурзите. Основният напредък в интервенционалното и хирургическото лечение на спешни пациенти, както и хибридни лечения, бяха някои от най-интересните теми. Лечението на усложнения и ролята на предварителната стратификация на риска въз основа на доказателства от проучвания и регистри също предизвикаха бурни дискусии. Практическите послания от конгреса бяха многобройни и ще бъдат разширени и публикувани във вид на стандартни оперативни процедури (СОП), благодарение на спонсорството на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства”, в научното списание Кардиология и Кардиохирургия по-късно през 2010 г.