• Отговорност

  Грижата за околната среда е единственото устойчиво бъдеще
  Затова постоянно търсим нови начини за осигуряване на устойчиво развитие.

  Активната социална ангажираност е дълг на всеки член на обществото
  Затова участваме в местни благотворителни кампании и спонсорираме изграждането на исторически паметници.

  Комуникацията и приемствеността са крайъгълни камъни на успешното дългосрочно развитие

  Затова инвестираме в програми за продължаващо медицинско образование и медицински издания.

  (още…)

  Отговороността ни към опазването на околната среда чрез ефикасно и чисто производство датира от създаването на компанията, много преди да бъдат въведени законови мерки и стимули за това. Научете повече

  Посветени сме на постоянното подобряване на здравето на всички българи във всички наши дейности. Научете повече

  Чайкафарма промени концепцията за продължаващо медицинско образование в България. Научете повече