Поддържане на продължителността и качеството на живот

“Чайкафама Висококачествените Лекарства” изгражда стратегически своето продуктово портфолио въз основа на научни данни, извлечени от и анализирани в контекста на съвременните изследвания и клинични проучвания. Насочили сме усилията си към справяне с „най-големите заболявания-убийци” и стриктно спазваме най-новите ръководства (Guidelines), издавани от съответните европейски и национални научни дружества.

Нашата главна цел е да произвеждаме и предоставяме лекарства с доказан ефект върху продължителността и качеството на живот. Почти не произвеждаме лекарства, които само облекчават симптомите на пациентите – голямо заварено зло у нас което нее напълно преодоляно. Държим да се уверим, че най-важните лекарства са налични в аптеките и се продават на цени, достъпни за всеки пациент в България.

За лечението на сърдечносъдовите заболявания „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД произвежда ACE инхибитори, бета-блокери, статини и блокери на калциевите канали – лекарства, които могат да изменят прогнозите за пациентите. Всички те са утвърдени от стандартите за лечение на Европейското Кардиологично Дружество. Освен това Чайкафарма винаги е водила активна разобличителна политика против подвеждащи маркетингови кампании, провеждани от много фармацевтични компании с необосновано високи цени на техните медикаменти с недоказана ефективност, съмнителна иновативност и незавършен профил нa безопасност.