• Кампании за обществена информираност

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД провежда множество успешни кампании за привличане на общественото внимание върху различни заболявания, международни научни симпозиуми и обучителни сесии.

  (още…)

  В областта на сърдечносъдовите заболявания
  Около 66% от годишната смъртност в България се дължи на сърдечносъдови заболявания. Въпреки тази потресаваща статистика, обществената информираност за проблема и основните рискови фактори, е сравнително ниска. Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки провежда широкомащабна обществена кампания за различни аудитории, чиято цел е да насочи общественото внимание към сърдечносъдовите заболявания, както и да предложи помощ и информация в:
  – Национални телевизионни кампании за спешната кардиология
  – Специализирани и популярни печатни издания за сърдечните заболявания
  – Електронни формати за лекари и пациенти

  Контрол на кръвното налягане
  Редовните телевизионни заставки и излъчвания повишиха обществената информираност за важното място на контрола върху кръвното налягане и необходимостта от редовно измерване.

  Болка в гърдите и ранно диагностициране на инфаркт на миокарда
  Образователен видеоклип за решаващото място на първия “златен час” при спасяването на инфаркт, спонсориран от Чайкафарма съвместно със здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве и излъчван по БНТ в най-гледаното време в продължение на две години всеки ден. Друг образователен видеоклип, който обръща внимание на значението на болката в гърдите за ранното диагностициране на инфаркта на миокарда, e излъчван 3 пъти дневно в най-гледания час по националната телевизия в продължение на една година.

  Телевизионна информационна кампания за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания
  Образователен видеоклип за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания, излъчван 3 пъти дневно в най-гледания часов по националната телевизия в продължение на една година.

  Кампании за контролиране на кръвното налягане с участието на кардиолози и доброволци – студенти по медицина и насочени към възрастни граждани от високорискови групи

  Кампании за повишаване на обществената информираност за качеството в лекарствопроизводството
  Нашите кампаниите за повишаване на обществената информираност първи насочиха общественото внимание към разликата между GMP сертифицираното лекарствопроизводство и производството без прилагането им. Нашата кампания “Know & Think First” беше първата по онова време, която обърна внимание на качеството на лекарствените продукти, много преди изтичането на срока на годност. То беше незадоволително поради липса на стандартни оперативни процедури и стандартизация по GMP в производствения процес. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД показа на контролните органи правилния начин за производство, опаковане и съхранение на най-чувствителните вещества и вдигна изскванията за качество в целия отрасъл. Евтино приватизираните фармацевтични предприятия бяха принудени да инвестират в подобряване на качеството и така българската генерика достигна нивото на европеските аналогични производства.

 • Епидемиологични изследвания

  (още…)


  Национална кампания за контрол на диабет тип II
  През 2005 г Чайкафарма разгърна програма за интердисциплинарни иновации в медицинската практика и инвестира повече от 800 000 лева в изследване на над 32 000 пациенти с диабет тип II, които представляват над 40% от всички болни от диабет тип II на неинсулиново лечение в България.

  Изследването на гликирания хемоглобин (HbA1c) е част от голямата клинична картина. С лабораторният тест за определяне на средната концентрация на кръвна захар в продължителни периоди от време се достига до правилна диагностика и планиране на лечението на това коварно заболяване. Следенето на HbA1 доказано понижава риска от усложнения. Резултатите показват, че над 50% от пациентите не са овладели нивата си на HbA1c. По-малко от 30% от пациентите са били лекувани с най-новите лекарствени молекули, които биха им осигурили по-добър гликемичен контрол и по-малко нежелани реакции.

  През 2006 г „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД въвежда две от най-съвременните молекули – Gliclazide и Glimepiride – които са много по-достъпни в сравнение с лекарствата, предлагани от производителите на продуктите под патент.

  През 2008 г над 60% от пациентите вече са лекувани, което несъмнено води до много по-добър контрол върху заболяването. Данните са изнесени на Световния конгрес по ендокринология в Република Южна Африка (2006) от професор Владимир Христов.

  Епидемиологично изследване на сърдечна недостатъчност при пациенти над 50-годишна възраст
  Мозъчният натриуретичен пептид (NT pro-BNP) е лабораторен тест за определяне на декомпенсацията на лявокамерната (LV) функция. Лявата камера отговаря за помпената функция на сърцето. Колкото по-нарушена е дейността й, толкова повече се влошава помпената функция на сърцето. Това състояние се нарича сърдечна недостатъчност (СН). Другият метод за оценяване на лявокамерната функция е ехокардиографията. NT pro-BNP е по-добрият диагностичен инструмент в началните стадии на лявокамерна дисфункция. На този етап само ехокардиогарфското изследване не позволява да се достигне до ясна диагноза.

  Водени от желанието да дадем пряк и решителен принос към модернизацията на медицинската практика в България ниe от Чайкафарма организирахме и финансирахме проучване с 2 500 пациенти от цялата страна. Изследванията включват медицински преглед, ЕКГ, лабораторни тестове, ехокардиография. Установихме, че 10% от пациентите без симптоми имат повишени нива на NT pro-BNP и всъщност се намират в начален стадий на сърдечна недостатъчност без да знаят за това. Тези пациенти се нуждаеха от лечение за основното си заболяване – най-често хипертония, – но трябваше да им се предпише комбинация от медикаменти, като се вземе предвид опасността от сърдечна недостатъчност. Една такава комбинация е инхибитор на ангиотензин-конвертиращ ензим (ACE-инхибитор) и бета-блокер. Веднага след получаване на първоначалните резултати на 500 пациенти Чайкафарма въведе в лекарската практика най-добрите налични молекули на ACE-инхибитори и бета-блокери на извънредно достъпни цени – Enalapril, Lisinopril и Carvedilol и Nebivolol. Първоначалните данни са изнесени на Световния конгрес по кардиология в Аржентина (2008) от професор Младен Григоров.

 • Поддържане на продължителността и качеството на живот

  “Чайкафама Висококачествените Лекарства” изгражда стратегически своето продуктово портфолио въз основа на научни данни, извлечени от и анализирани в контекста на съвременните изследвания и клинични проучвания. Насочили сме усилията си към справяне с „най-големите заболявания-убийци” и стриктно спазваме най-новите ръководства (Guidelines), издавани от съответните европейски и национални научни дружества.

  (още…)

  Нашата главна цел е да произвеждаме и предоставяме лекарства с доказан ефект върху продължителността и качеството на живот. Почти не произвеждаме лекарства, които само облекчават симптомите на пациентите – голямо заварено зло у нас което нее напълно преодоляно. Държим да се уверим, че най-важните лекарства са налични в аптеките и се продават на цени, достъпни за всеки пациент в България.

  За лечението на сърдечносъдовите заболявания „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД произвежда ACE инхибитори, бета-блокери, статини и блокери на калциевите канали – лекарства, които могат да изменят прогнозите за пациентите. Всички те са утвърдени от стандартите за лечение на Европейското Кардиологично Дружество. Освен това Чайкафарма винаги е водила активна разобличителна политика против подвеждащи маркетингови кампании, провеждани от много фармацевтични компании с необосновано високи цени на техните медикаменти с недоказана ефективност, съмнителна иновативност и незавършен профил нa безопасност.

 • Национални и международни консултативни съвети

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и академичната общност обединяват усилия с цел подобряването на продължителността и качеството на живота.

  Създадохме нов модел на сътрудничество без да подменяме науката с бизнес. Вместо спорните дискусии на ежегодни научни конгреси, в които също участваме, ние установихме трайна практика на редовни събрания с водещи експерти от Европа и Съединените щати и дефиниране на задачи подредени в работен график за решаване.

  (още…)

  Всички събрания и дейности следват стриктен дневен ред, съобразен с най-наболелите проблеми във всяка една област – лош контрол на заболяванията, незадоволително спазване на ръководствата в ежедневната практика, прилагане на новите алгоритми за поставяне на диагнози или лечение, въвеждане на новите молекули, последни постижения, представяни на световни научни форуми, дизайн на нашите собствени епидемиологичните изследвания и др.

  За да направим истинска промяна в медицинската практика по тези теми се изготвя план за професионални събития във всеки регион. Редовните регионални събрания и семинари с лекари от извънболничната и болничната практика, водени от член на наш консултативния съвет, са ключов компонент на стратегията за модернизация на здравеопазването. Освен проблемите, на събранията се обсъждат и начините за решаването им – по-точно поставяне на диагнози, насочване, резултати. Академичните ръководители представят актуализирана информация за контрола на заболяванията и правилната селекция на пациентите в съответния регион по терапевтични области.

  Въз основа на проведените дискусии и разисквания, подготвяме подобрен план за по-нататъшно действие, който предлага по-ефикасен подход към проблема и по-голямо участие на всички заинтересовани – общопрактикуващи лекари, специалисти, спешни отделения, болници, регулаторни органи. Регионалните ръководители и членове на консултативните съвети отговарят за актуализацията на дневния ред и изпълнението на плана за действие. Всички съвети са редовно консултирани и насочвани в работата си от водещи експерти от Европейския съюз и Съединените Щати като част от международните дейности на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства”.

  Само за една година заедно с Българския Кардиологичен Институт, Чайкафарма успя да намали болничната смъртност поради остър коронарен синдром (ОКС) в плевенския регион с 30%. В този период беше утвърден дневният ред на всички регионални събрания, организирани от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД с цел популяризирането не само на достъпното лекарствено лечение, но и на алгоритмите за поставяне на диагнози и лечение на ОКС, превъзходството на интервенционалното лечение и ръководствата за изходящи терапии.

  ”Българският Кардиологичен Институт основа модерна болница по кардиология с катетеризационна лаборатория в Медицинския университет в Плевен и намали смъртността поради ОМИ с 30% в рамките на една година, предприемайки всички необходими стъпки съобразно ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество”.

  Източник: T. Веков, M. Григоров, В. Георгиев, С. Джамбазов, Л. Грох, О. Хлиномаз, Я. Ситар, М. Резек. Намаляване на смъртността поради остър коронарен синдром в плевенски регион; Използване на научни данни в ежедневната практика Списание „Биомедицински и клинични изследвания”, Медицински университет, Плевен, 2008 г, обем 1, брой 1, 56-61

  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД поддържа и управлява Консултативни съвети в различни специалности:

  • Сърдечносъдови заболявания

  • Спешна кардиология

  • Ендокринология

  • Неврологични нарушения

  • Психиатрични разстройства

  • Респираторни нарушения

  Членове на съветите са професори от всички български медицински университети (София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна), както и международни експерти от Европейския съюз и Съединените Щати.

 • Как Чайкафарма Висококачествените Лекарства намалява цената на терапията?

  Проведохме проучване с 1 100 пациенти със сърдечносъдови заболявания. Входящата и изходящата терапия бяха оценени във:

  финансов аспект – цена на терапията
  медицински аспект – степен на съответствие с Ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество
  организационен аспект – как да подобрим навиците за спазване на назначената терапия

  (още…)

  Резултати:
  –            37,83% от входящата терапия е в съответствие с Ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество на средна цена 46,87 лв
  –            84,13% от изходящата терапия, с лекарства на Чайкафарма например, е в съответствие с Ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество на средна цена 31,80 лв
  –            над 23% подобрение в приема на лекарства след кампанията по проследяване спазването на терапията и неизследван положителен терапевтичен ефект от този подобрен прием

  Заключение: При строго спазване на Ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество и предписване на лекарствата на Чайкафарма разходът за лечението може да се намали с >32% в сравнение с настоящите терапевтични практики в България.

  Диагноза Лечение Цена на лечението за пациента [в лв]
  Хипертония + исхемична болест на сърцето

  без клопидогрел

  2 медикамента 25,19
  3 медикамента 47,9
  4 медикамента 84,31
  5 медикамента 165,83
  6 медикамента 279,76
  Хипертония + сърдечна недостатъчност 2 медикамента 14,14
  3 медикамента 27,74
  4 медикамента 48,43
  5 медикамента 85,13
  6 медикамента 133,78
  Исхемична болест на сърцето + сърдечна недостатъчност

  без клопидогрел

  2 медикамента 22,52
  3 медикамента 42,81
  4 медикамента 68,72
  5 медикамента 120,42
  6 медикамента 196,45

  Източник:Веков, Т., Джамбазов, С. ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФИКАСНОСТТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ТЕРАПИИ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; „Съвременна медицина”, 2008, 3(59), 12-18

  Диагноза Цена на лечението [в лв]
  Хипертония 27,73
  Исхемична болест на сърцето 52,47
  Сърдечна недостатъчност 16,95
  хипертония + исхемична болест на сърцето 120,6
  Хипертония + сърдечна недостатъчност 61,85
  Исхемична болест на сърцето + сърдечна недостатъчност 90,19

  Източник:Веков, Т., Джамбазов, С. ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФИКАСНОСТТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ТЕРАПИИ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; „Съвременна медицина”, 2008, 3(59), 12-18

  Средното ниво на реимбурсация от Националната здравноосигурителна каса е 25%, а доплащането с лични средства – 75%. Като се вземе предвид средният доход в България, това се равнява на 11% от средната заплата и 21% от средната пенсия за пациентите със сърдечносъдови заболявания. Ето как с предлагането на утвърдени молекули на достъпна цена Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки стесняват пропастта между ръководствата и реално прилаганите в момента терапевтични практики.