• Фармацевтите от болничните аптеки – с трудов договор към болниците

  октомври 14, 2014

  Всички, работещи в болнични аптеки, трябва да имат сключен трудов договор със съответното лечебно заведение, разкрило аптеката. Това предвижда промяна в Наредба 28 на МЗ за работата на аптеките. Текстът включва и аптеките на психодиспансерите, кожните и онкодиспансерите, както и хосписите със стационар.

   

  На двама помощник-фармацевти в болнична аптека трябва да има един магистър-фармацевт, предвижда още документът. Ако пък лечебното заведение е с над 400 легла или разполага с най-малко десет отделения, в аптеката му трябва да има поне един магистър-фармацевт със специалност „Клинична фармация“ или с такава специализация. Същото важи и за онкоцентровете.

   

  Проектопромените залагат още работното време в болничните аптеки да се определя от самото лечебно заведение и вменяват в задълженията на магистър-фармацевтите обслужване на пациенти в извънработно време при извънредни ситуации.

   

  Болничните аптеки освен това се задължават да поддържат резерв за 5 дни от лекарства, медицински изделия и други консумативи.

   

  Срокът, в рамките на който здравните заведения трябва да приведат работата си в съответствие с новите изисквания, е три години.

   

  Всички промени в наредбата и мотивите към тях са качени на сайта на МЗ.