• Едва пет хиляди души са поискали достъп до е-здравното си досие през 2014 г.

  октомври 14, 2014

  Хората искат контрол върху здравната система, но не си дават труд да го осъществяват лично, дори и когато подобна възможност им е осигурена. Това става ясно от справка на НЗОК за издадените кодове за достъп до личните здравни досиета.

  От въвеждането на услугата през април миналата година до сега едва 16 309 души са поискали издаване на уникален код за достъп (УКД). Нещо повече – данните за поискалите УКД само през тази година показват, че интересът към услугата спада: за периода януари – 6-ти октомври са издадени 5352 УКД.

  Здравната каса предостави тази информация във връзка с постъпили през последните дни сигнали на граждани, че в електронните им здравни досиета са нанесени неверни данни.

  От касата припомнят още, че дори и хората с прекъснати здравноосигурителни права имат възможност да поискат и получат УКД и чрез него – достъп до информацията за ползваната от тях медицинска и дентална помощ през последните шест години.

  В електронното здравно досие се съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките – от 2009 г. до сега.

  В електронното здравно досие има информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти.

  От НЗОК отбелязват още, че за всяко несъответствие между получена медицинска помощ и отразените дейности в електронното здравно досие, здравноосигурените могат да подадат жалба в РЗОК.

  „Така всеки здравноосигурен има възможността сам да контролира дали са използвани по предназначение парите му за здраве, които той е внасял под формата на здравна осигуровка, и да съдейства на практика да се осъществява контролът на гражданското общество в полза на обществения интерес“, посочват още от здравната каса.