• НЗОК и кардиоспециалисти подписаха споразумение за контрол на харчовете по кардиопътеки

  ноември 3, 2014

  Споразумение за сътрудничество за осъществяване на реален контрол върху средствата в областта на инвазивната кардиология и кардиохирургия бе подписано миналата седмица. Споразумението е сключено между НЗОК, дружествата по кардиохирургия и интервенционална кардиология и националните консултанти по кардиохирургия и по инвазивна кардиология, съобщиха от пресцентъра на касата.

  Споразумението очертава рамка на сътрудничество между страните според техните компетенции, при спазване на българското законодателство и приложимите нормативни документи. В рамките на това сътрудничество предстои да се изработят мерки за ефективно разходване на средствата от НЗОК за кардиология и кардиохирургия, като същевременно значително се повиши качеството на медицинското обслужване на пациентите, информират от НЗОК.

  „Страните по Споразумението се обедениха около разбирането, че е необходимо да се извършва регулярен и непосредствен контрол на качеството на извършените процедури от съвместна експертна структура, която да има правомощия за изготвяне на проекти за промени в относимото законодателство, като:

  – В контролната дейност на НЗОК да се включи проследяване на процента на пациентите, преминали диагностика, но ненасочени към интервенционално или кардиохирургично лечение съобразно Европейските практики, както и по-нататъшно обсъждане на тези случаи от т.нар. „heart team“, състоящ се от кардиолог, инвазивен кардиолог и кардиохирург;

  – В кардиологичните клинични пътеки (КП), като задължително условие, да се включи обсъждане на всеки казус от т.нар. „heart team“;

  – Да се извърши категоризиране на центровете за инвазивна кардиология на база материално-техническо оборудване за възможност за извършване на сложни интервенции;

  – Да се извърши лицензиране на центрове за високотехнологична дейност – транскатетърно клапно протезиране, ендопротезиране на аортата;

  – Да се създаде съвместна експертно-етична работеща структура с ясно формулирани и оповестени правила на дейност и правомощия за налагане на санкции. Експертната структура следва да има законообоснована възможност да прави проверки в лечебните заведения за инвазивна кардиология и кардиохирургия“, съобщават още от осигурителната институция.