Лекарствена безопасност

Уважаеми потребители,

 

Съгласно изискванията на чл. 184 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина всички медицински специалисти са длъжни незабавно да съобщават на притежателя на разрешението за употреба и на ИАЛ за всяка подозирана, сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

 

Декларираме, че информацията, която предоставяте във връзка с подозираните нежелани лекарствени реакции, е поверителна, както и че при обработката на тази информация принципът на конфиденциалност ще бъде запазен. Моля, с цел запазване анонимността на пациента, името му да бъде изписано с инициали. Задължителната информация, която трябва да бъде предоставена се посочва в полетата, означени със *.

 

Ако сте медицински специалист, моля, натиснете тук.

 

Ако сте пациент, негов роднина, настойник или познат и искате да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, свързана с употреба на продукт на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, моля натиснете тук. В рамките на два работни дни медицински представител ще се свърже с Вас за получаване на по-детайлна информация и за по-нататъшно проследяване на сигнала. Ако имате проблем с попълването на информацията, моля, свържете се с нашите специалисти:

 

Тел. 02 9603 725 (24 часа)

Ел. поща: [email protected]