Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/websites/tchaikapharma.com/html/wp-content/themes/tchaika/_banner.php on line 4

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/websites/tchaikapharma.com/html/wp-content/themes/tchaika/_banner.php on line 5

Формуляр за специалисти

  Заподозряно лекарство:

  Други приемани лекарства:

  Данни за съобщителя:

  Данни за пациента:

  Инициали на пациента:
  Пол
  Възраст
  Нежелани лекарствени реакции (кратко описание)
  Продължителност на НЛР От:

  до:

  Търговско име
  Лекарствена форма
  Партиден номер
  Начин на въвеждане
  Доза и честота на приема
  Продължителност на приема От:

  до:

  Показания
  Търговско име 1:
  Лекарствена форма
  Начин на въвеждане
  Продължителност на приема От:

  до:

  Показания
  Търговско име 2:
  Лекарствена форма
  Начин на въвеждане
  Продължителност на приема От:

  до:

  Показания
  Търговско име 3:
  Лекарствена форма
  Начин на въвеждане
  Продължителност на приема От:

  до:

  Показания
  Подозираното лекарство е:
  Ползвал ли е болния преди това лекарството:
  НЛР е довела до:
  Изход от НЛР:
  Коментар (анамнестични данни, алергии, лечение на НЛР)
  Връзка между заподозряното лекарство и нежеланата реакция:
  Допълнителна информация, ако предложените полета не са достатъчни
  Име:
  Специалност:
  Адрес:
  Телефон: