Формуляр за специалисти

  Заподозряно лекарство: Други приемани лекарства: Данни за съобщителя:

  Данни за пациента:

  Инициали на пациента:

  Пол

  Възраст

  Нежелани лекарствени реакции (кратко описание)

  Продължителност на НЛР

  От:

  до:

  Търговско име

  Лекарствена форма

  Партиден номер

  Начин на въвеждане

  Доза и честота на приема

  Продължителност на приема

  От:

  до:

  Показания

  Търговско име 1:

  Лекарствена форма

  Начин на въвеждане

  Продължителност на приема

  От:

  до:

  Показания

  Търговско име 2:

  Лекарствена форма

  Начин на въвеждане

  Продължителност на приема

  От:

  до:

  Показания

  Търговско име 3:

  Лекарствена форма

  Начин на въвеждане

  Продължителност на приема

  От:

  до:

  Показания

  Подозираното лекарство е:

  Ползвал ли е болния преди това лекарството:

  НЛР е довела до:

  Изход от НЛР:

  Коментар (анамнестични данни, алергии, лечение на НЛР)

  Връзка между заподозряното лекарство и нежеланата реакция:

  Допълнителна информация, ако предложените полета не са достатъчни

  Име:

  Специалност:

  Адрес:

  Телефон: