Формуляр за пациенти

    Име и фамилия:

    Адрес:

    Телефон за контакт:

    Подозиран лекарствен продукт:

    Нежелана лекарствена реакция (кратко описание):