Повишеното кръвно налягане – Тихият убиец

„Вашият живот е само един и можете да си го употребите само веднъж“
Уинстън Чърчил

Съдържание:

„ТИХИЯТ УБИЕЦ“ НА 76 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ГОДИШНО

Само за една година сърдечно-съдовите заболявания са отнели живота на над 76 хи­ляди българи, съобщи наскоро Националният Статистически институт. Болестите на кръ­воносната система се оказват по-сериозна заплаха за живота от масовите епидемии, природните бедствия, авариите и автомобилните катастрофи. Цифрите сами по себе си предизвикват ужас, но по-тревожно е, че голяма част от смъртните случаи са могли да бъдат предотвратени при правилно и своевременно лечение.

В България според последните проучвания над 2 милиона и 700 хиляди души стра­дат от хипертония, а друга голяма група са в началните стадии на развитие на това за­боляване. “Хипертония” е медицинският термин за повишено кръвно налягане. Кръвното налягане варира, динамично е, повишава се или се понижава по биологични и емоцио­нални причини през целия ден. За хипертония се говори, когато кръвното налягане ос­тане повишено, дори и при покой.

Повишеното кръвно налягане е в основата на почти всички сърдечно-съдови заболявания. Поради тази причина 43% от мъжете и 40% от жените между 25 и 65 години у нас са застрашени от инфаркт. Често не обръщаме внимание на първите симпто­ми, въпреки че съвременната медицина предлага достатъчно надеждни методи на профи­лактика и лечение, които намаляват смъртността с 25% и ненужната хоспитализация с 28%. Дори Националната спортна академия обяви наскоро много тревожни данни за кардиореспираторната издържливост на нашите ученици.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА?

Вместо пасивно да пренася кръвта, кръвоносната система има способността да се адаптира и непрекъснато да се променя, за да отговори на нуждите на тялото. Ако раз­пънем кръвоносните съдове в тялото ни в права линия, тяхната дължина ще бъде около 80 000 км,  два пъти дължината на Екватора. Кръвоносните съдове доставят хранителни вещества до всяка една клетка в организма и няма частица от тялото ни, която да се намира на повече от една стотна от милиметъра от кръвоносен съд.

Кръвоносните съдове в човешкото тяло, артериите и вените са жизнените магис­трали, по които се движи кръвта, за да пренесе кислорода и хранителните вещест­ва от единия край на организма до другия. В младия и здрав организъм те напомнят оживени булеварди, по които движението е бързо, но и безопасно. В телата на над 2 милиона българи обаче, страдащи от повишено кръвно налягане, тези някога широки булеварди се превръщат в тесни задръстени улички, обградени отвсякъде с дебели зидове.

Въпреки намалената проходимост, кръвта трябва да продължи да пренася същия товар от кислород и полезни вещества до органите и тъканите, като за това й е необходимо все повече и повече налягане, за да може да премине през стеснените участъци. За разлика от градската инфраструктура, човешката кръвоносна сис­тема няма изработена методика да облекчи това налягане. Не може да се прокаpa втора артерия или втора вена, да се направи подлез или надлез. „Това е зат­ворена система и когато се натрупа напрежение няма клапа, откъдето да из­пуснем излишната пара. В най-лошия случай се получава кръвоизлив в мозъка“, казва д-р Джоузеф Лоскалзо, кардиолог и главен лекар в Бостънския медицински център, посетен от наши специалисти.

Най-общо артериите в човешкото тяло могат да се разделят на два типа – еластични артерии и артерии от мускулен тип.

Еластичните артерии

Аортата и другите големи артерии в човешкото тяло се намират най-близо до сърцето и са способни да издържат на налягането на кръвта, която се изпомпва в тях. Вътрешността на артериите се разтяга под натиска на кръвта; силно еластичните протеини, които се намират в артериалните стени, помагат на кръвта да се придвижи напред, “доизпомпват” я към периферията, като в същото време омекотяват налягането на потока на кръвта към по-малките артерии.

Повишеното кръвно налягане разрушава клетките, които се нами­рат на повърхността на артериите и така се образуват нееластични „мазоли“ върху артериалните стени. По този начин се допуска натрупването на холестерол и така се втвърдяват стените на артериите и се намалява тяхната еластичност. Особено опасно е, когато тези втвърдени плаки са възпалени и могат да се „откъртят“. Така те се превръщат в тромб, който може да запуши съда.

Под влияние на повишеното кръвно налягане, там където са отстлабнали артериалните стени се получават аневризми и се създава възможност за спукване на артерията.

Артерии от мускулен тип: Тези кръвоносни съдове са по-малки и по-отдалече­ни от сърцето. Те доставят кръв до отделните органи в тялото. В тях еластичните влак­на са по-малко и разчитат на гладката мускулатура да подсили стените им срещу на­тиска на пулсиращата кръв.

Дейността на гладката мускулатура се контролира от нервната система, която кара артериите да се разширяват или свиват, за да регулират кръвното налягане.

Артериолите са най-малките артерии, които работят като стражи и запазват тъ­каните и капилярите от натиска на кръвта. В тях налягането е най-слабо. Мускулни­те влакна, които се намират в стените на артериолите омекотяват пулсирането на кръвта и я превръщат в равномерен поток, като укротените напоителни вади на буйна река.

Повишеното кръвно налягане може да разшири мускулните влакна в стените на артериолите и тогава те започват да се свиват по-силно. Така се увеличава налягането на кръвта и в по-големите кръвоносни съдове.

Капилярите са най-малките кръвоносни съдове в човешкото тяло, техният брой е приблизително 40 милиарда. Задачата им е да доставят кислорода и хранителните ве­щества, пренасяни от кръвоносната система директно в тъканите на човешкото тяло. Само един тънък слой клетки дели кръвта от тъканите и повишаването на кръвното на­лягане в капилярите може да причини кръвоизливи в тях.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЧИСЛАТА – ГРАНИЦИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ?

Измерването на кръвното налягане достига до две числа. Едното означава налягане­то, което упражнява кръвта върху стените на артериите, когато сърцето изпомпва (систолно налягане, горното число), а другото – когато е в покой (диастолно налягане, дол­ното число). И двете граници са важни. Дори само едната да е повишена, вие пак имате високо кръвно налягане.

Образцово налягане Предхипертония (гранично кръвно налягане) Първи стадий на хипертония Втори стадий на хипертония
Систолно налягане <120 120-139 140-159 160 и повече
Диастолно налягане <80 80-89 90-99 100 и повече

Отличните, оптималните показатели на кръвното налягане, независимо от възрастта и пола на човек, са 120/80. Според новите стандарти, приети преди месеци от Американската кардиологична асоциация, стойности, които са се считали до сега за нормал­ни или леко завишени се приемат за ранен стадий на хипертония.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ХИПЕРТОНИЯТА?

Хипертонията засяга всички групи хора, без значение от пол, раса, възраст, тегло. За съжаление хората с хипертония имат много леки първоначални симптоми – главоболие, замаяност, замъглено виждане, гадене и дори не осъзнават, че я имат. Това е причината, поради която трябва редовно да следите кръвното си налягане.

СВЪРЗАНА ЛИ Е ХИПЕРТОНИЯТА С ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

При 5 – 10 % от хората високото кръвно налягане се предизвиква от друга болест (т.нар. вторична хипертония). В тези случаи, ако подлежащата причина се излекува, то кръвното налягане се връща в нормални стойности. Такива причинители са:

 • Хронична бъбречна болест
 • Тумори или други увреждания на адреналните жлези
 • Коарктация на аортата – стеснение на аортата, което е вродено и може да предизвика високо кръвно налягане в ръцете
 • Бременност
 • Използване на хормонална контрацепция
 • Алкохолна зависимост
 • Дисфункция на щитовидната жлеза

В останалите 90% от случаите, причината за поява на високо кръвно налягане не е известна (първична хипертония). Въпреки че не се знае конкретната причина, множество фактори са признати като предразполагащи към хипертонията.

КАКВИ ЩЕТИ НАНАСЯ ПОВИШЕНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НА ОРГАНИТЕ?

МОЗЪК: Както вече стана ясно, високото кръвно налягане причинява стесняване на артериите и отслабване на стените им. В единия случай може да се получи запушване, а в другия – спукване на артерията, мозъчен кръвоизлив. И в двата случая значително се повишава рискът от мозъчен инсулт, което може да доведе и до смърт. Намаленият приток на кръв към мозъка може да унищожи малки участъци от него и да доведе до временна или трайна парализа или инвалидизация.

АОРТА: Повишеното кръвно налягане увеличава риска от натрупване на мастни депа по стените на аортата и на по-големите артерии в човешкото тяло, които могат да се спукат под въздействието на налягането.

БЪБРЕЦИ: Повишеното кръвно наляга­не причинява уплътняване на по-малките кръвоносни съ­дове. Изменените артерии не успяват да доставят доста­тъчно кислород до клетките в организма и това постепен­но води до атрофия и нарушения във фун­кцията на бъбреците, бъбречна недостатъчност и т.н. Връзката между хипертонията и бъбречните увреждания е двустранна. Бъбречните заболявания спомагат решително за появата или задълбочаването на хипертонията.

ОЧИ: Увреждането на артериите може да доведе до намаляване на зрението и дори до слепота.

СЪРЦЕ: Повишеното кръвно налягане затруднява работата на сърцето. Постепенно мускулните влакна на сърцето се уголемяват и така се увеличава рискът от сърдечна недостатъчност. Повишеното кръвно налягане също така допринася за натрупването на холестерол в артериите, което пък може да доведе до инфаркт.

ЛЕЧЕНИЕ

При доказано системно повишено кръвно налягане освен медикаментозното лечение, което ще Ви бъде предписано по преценка на Вашия лекар, е необходимо да про­мените и начина си на живот, тъй като освен възрастта и наследствената обремененост, причини за повишеното кръвно налягане са и наднорменото тегло, стресът, повишената консумация на сол, липсата на движение, слабата имунна система, тютюно­пушенето, безпокойството, системната злоупотреба с алкохол, недоспиването и др.

Според последните проучвания намаляването на телесното тегло с 10 кг може да намали кръвното налягане с 5 до 20 единици (1 единица = 1 mm Hg). Промяна на режима на хранене в полза на плодовете и зеленчуците за сметка на животинските мазнини понижава налягането с 8 до 14 единици.

Намалената консумация на сол – с 2 до 8 единици, увеличената физическа активност – с 4 до 9 единици, а умерената консумация на алкохол (до 1-2 питиета на ден) – с 2 до 4 единици. Препоръката е талията на мъжете да бъде под 103 см, а при жените – под 89 см.

Ако кръвното ви налягане е около предхипертонията (вж. по-горе в таблицата), спазването на този здравословен режим може да го върне в нормалните граници. Ако въпреки това обаче кръвното налягане остане повишено, е необходимо прилежно медикаментозно лечение. Лекарствата за намаляване на кръвното налягане се наричат антихипертензивни средства. Те се делят на няколко групи като изборът на вида медикаментозно лечение зависи от преценката на личния ви лекар.

Антихипертензивни медикаменти:

 • Диуретици – тези лекарства помагат на тялото да елиминира излишния натрий и течности, така че в съдовете да няма твърде много кръв;
 • Бета – блокери – тези медикаменти блокират ефекта на адреналина;
 • Алфа – блокери – помагат кръвоносните съдове да останат отворени;
 • ACE – инхибитори – предотвратяват стесняването на съдовете чрез блокиране на продукцията на ангиотензин II. Ангиотензин II е химически агент, който стеснява съдовете. Той осъществява своите ефекти чрез въздействие върху двата вида рецептори – АТ-1 и АТ-2 , които са локализирани в сърцето, бъбреците, надбъбреците и мозъка;
 • Ангиотензин рецепторните блокери изместват ангиотензин II от специфичните му АТ-1 рецептори, като по този начин се осъществява противоположен ефект – избягват се негативните въздействия, които са резултат от стимулирането на АТ-1 рецепторите, а именно: повишаване тонуса на кръвоносните съдове (вазоконстрикция); задръжка на натриеви йони и вода (една от причините за повишаване на кръвното налягане); предизвиква пролиферация (разрастване) на гладките мускули в кръвоносните съдове и сърцето (те се удебеляват) и т.н.;
 • Блокери на калциевите канали (Калциеви антагонисти) – тези медикаменти предотвратяват стеснението на кръвоносните съдове чрез възпрепятстване на навлизането на калциеви йони в клетките.

Схемата показва препоръчителни и непрепоръчителни лекарствени комбинации според Европейското кардиологично дружество:

През последните години на фармацевтичния пазар се наложиха генеричните лекарс­тва. Това са аналози на оригиналните продукти, които по качество не отстъпват на първообразците, а по цени са до 30 пъти по-достъпни. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е един от тези производители на генерични лекарства в България. Имен­но поради високата смъртност от сърдечно-съдови заболявания, Чайкафарма произвеж­да широка гама от лекарства, предотвратяващи или подпомагащи лечението на артери­алната хипертония и сърдечната недостатъчност и така за съвсем кратко време се на­ложи като лидер в лечението на тези заболявания. Вярно е също, че броят на прежи­велите пациенти след инфаркт нараства и това ни задължава допълнително да отговорим с предлагане на иновативни препарати, произведени по лиценз в нашите заводи.

Съвременните тенденции при лечението на артериалната хипертония дават значителна преднина на АСЕ-инхибиторите, основно място сред които заема Enalapril малеат.

Enalapril малеат се произвежда от голяма част от съвременните фармацевтични производители. В България Чайкафарма произвежда по изискванията на добрата производствена практика и опаковките са по 30 таблетки, а не по 28, както беше досега. Препаратът е опакован в двойно алуминиево фолио, което е задължително, тъй като активната субстанция е силно чувствителна към светлина и влага. Ако е опакован и съхраня­ван неправилно, препаратът бързо губи своите свойства. Ето защо понякога болните не се повлияват от приеманите лекарства или ги приемат неприлежно и някои терапевти така са принудени да увеличават дневните дози. Това не се налага, когато се приемат качествени препарати, опаковани според съвременните международни стандарти, както прави Чайкафарма. Понеже ТЕРАПИЯТА Е ДОЖИВОТНА, особено ценно е постижението на вълшебната комбинация от високо качество и ниска цена. Така „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД изпълнява своята мисия: да осигури достъпно и качествено медикаментозно лечение.

ОБОБЩЕНИЕ

Сърдечно-съдовите заболявания са причинители на най-голям процент смъртност в съвременното общество. Въпреки големия брой хора, страдащи от по­вишено кръвно налягане, едва ли (не само в България) ще намерим напътстваща дискусия върху хипер­тонията във вестникарските заглавия или централните емисии новини. На пръв поглед сърдечният инфаркт и мозъчният инсулт се поя­вяват внезапно, но за да се стигне до фаталния изход в повечето случаи са изминали дълги години, през които сме пренебрегвали сигнали­те за опасност. Ето защо наричаме хипертонията „тихия убиец“.

Съвременната медицина разполага със сигурни и доказани средства за лечение на артериалната хипертония и последиците от нея. Ранната диагноза е почти 100 % гаранция за значително удължаване на живота.

МОЗЪК: Както вече стана ясно, високото кръвно налягане причинява стесняване на артериите и отслабване на стените им. В единия случай може да се получи запушване, а в другия – спукване на артерията, мозъчен кръвоизлив. И в двата случая значително се повишава рискът от мозъчен инсулт, което може да доведе и до смърт. Намаленият приток на кръв към мозъка може да унищожи малки участъци от него и да доведе до временна или трайна парализа или инвалидизация.

АОРТА: Повишеното кръвно налягане увеличава риска от натрупване на мастни депа по стените на аортата и на по-големите артерии в човешкото тяло, които могат да се спукат под въздействието на налягането.

БЪБРЕЦИ: Повишеното кръвно наляга­не причинява уплътняване на по-малките кръвоносни съ­дове. Изменените артерии не успяват да доставят доста­тъчно кислород до клетките в организма и това постепен­но води до атрофия и нарушения във фун­кцията на бъбреците, бъбречна недостатъчност и т.н. Връзката между хипертонията и бъбречните увреждания е двустранна. Бъбречните заболявания спомагат решително за появата или задълбочаването на хипертонията.

ОЧИ: Увреждането на артериите може да доведе до намаляване на зрението и дори до слепота.

СЪРЦЕ: Повишеното кръвно налягане затруднява работата на сърцето. Постепенно мускулните влакна на сърцето се уголемяват и така се увеличава рискът от сърдечна недостатъчност. Повишеното кръвно налягане също така допринася за натрупването на холестерол в артериите, което пък може да доведе до инфаркт.

ЛЕЧЕНИЕ

При доказано системно повишено кръвно налягане освен медикаментозното лечение, което ще Ви бъде предписано по преценка на Вашия лекар, е необходимо да про­мените и начина си на живот, тъй като освен възрастта и наследствената обремененост, причини за повишеното кръвно налягане са и наднорменото тегло, стресът, повишената консумация на сол, липсата на движение, слабата имунна система, тютюно­пушенето, безпокойството, системната злоупотреба с алкохол, недоспиването и др.

Според последните проучвания намаляването на телесното тегло с 10 кг може да намали кръвното налягане с 5 до 20 единици (1 единица = 1 mm Hg). Промяна на режима на хранене в полза на плодовете и зеленчуците за сметка на животинските мазнини понижава налягането с 8 до 14 единици.

Намалената консумация на сол – с 2 до 8 единици, увеличената физическа активност – с 4 до 9 единици, а умерената консумация на алкохол (до 1-2 питиета на ден) – с 2 до 4 единици. Препоръката е талията на мъжете да бъде под 103 см, а при жените – под 89 см.

Ако кръвното ви налягане е около предхипертонията (вж. по-горе в таблицата), спазването на този здравословен режим може да го върне в нормалните граници. Ако въпреки това обаче кръвното налягане остане повишено, е необходимо прилежно медикаментозно лечение. Лекарствата за намаляване на кръвното налягане се наричат антихипертензивни средства. Те се делят на няколко групи като изборът на вида медикаментозно лечение зависи от преценката на личния ви лекар.

Антихипертензивни медикаменти:

· Диуретици – тези лекарства помагат на тялото да елиминира излишния натрий и течности, така че в съдовете да няма твърде много кръв;

· Бета – блокери – тези медикаменти блокират ефекта на адреналина;

· Алфа – блокери – помагат кръвоносните съдове да останат отворени;

· ACE – инхибитори – предотвратяват стесняването на съдовете чрез блокиране на продукцията на ангиотензин II. Ангиотензин II е химически агент, който стеснява съдовете. Той осъществява своите ефекти чрез въздействие върху двата вида рецептори – АТ-1 и АТ-2 , които са локализирани в сърцето, бъбреците, надбъбреците и мозъка;

· Ангиотензин рецепторните блокери изместват ангиотензин II от специфичните му АТ-1 рецептори, като по този начин се осъществява противоположен ефект – избягват се негативните въздействия, които са резултат от стимулирането на АТ-1 рецепторите, а именно: повишаване тонуса на кръвоносните съдове (вазоконстрикция); задръжка на натриеви йони и вода (една от причините за повишаване на кръвното налягане); предизвиква пролиферация (разрастване) на гладките мускули в кръвоносните съдове и сърцето (те се удебеляват) и т.н.;

· Блокери на калциевите канали (Калциеви антагонисти) – тези медикаменти предотвратяват стеснението на кръвоносните съдове чрез възпрепятстване на навлизането на калциеви йони в клетките.

Схемата показва препоръчителни и непрепоръчителни лекарствени комбинации според Европейското кардиологично дружество:

Тиазидни диуретици

Бета блокери

АТ 1 – рецепторни блокери

Алфа блокери

Калциеви антагонисти

АCE-инхибитори

Легенда:

препоръчителни комбинации

непрепоръчителни комбинации

През последните години на фармацевтичния пазар се наложиха генеричните лекарс­тва. Това са аналози на оригиналните продукти, които по качество не отстъпват на първообразците, а по цени са до 30 пъти по-достъпни. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е един от тези производители на генерични лекарства в България. Имен­но поради високата смъртност от сърдечно-съдови заболявания, Чайкафарма произвеж­да широка гама от лекарства, предотвратяващи или подпомагащи лечението на артери­алната хипертония и сърдечната недостатъчност и така за съвсем кратко време се на­ложи като лидер в лечението на тези заболявания. Вярно е също, че броят на прежи­велите пациенти след инфаркт нараства и това ни задължава допълнително да отговорим с предлагане на иновативни препарати, произведени по лиценз в нашите заводи.

Съвременните тенденции при лечението на артериалната хипертония дават значителна преднина на АСЕ-инхибиторите, основно място сред които заема Enalapril малеат.

Enalapril малеат се произвежда от голяма част от съвременните фармацевтични производители. В България Чайкафарма произвежда по изискванията на добрата производствена практика и опаковките са по 30 таблетки, а не по 28, както беше досега. Препаратът е опакован в двойно алуминиево фолио, което е задължително, тъй като активната субстанция е силно чувствителна към светлина и влага. Ако е опакован и съхраня­ван неправилно, препаратът бързо губи своите свойства. Ето защо понякога болните не се повлияват от приеманите лекарства или ги приемат неприлежно и някои терапевти така са принудени да увеличават дневните дози. Това не се налага, когато се приемат качествени препарати, опаковани според съвременните международни стандарти, както прави Чайкафарма. Понеже ТЕРАПИЯТА Е ДОЖИВОТНА, особено ценно е постижението на вълшебната комбинация от високо качество и ниска цена. Така „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД изпълнява своята мисия: да осигури достъпно и качествено медикаментозно лечение.