Сърдечно-съдова система

В този раздел подробно ще разкажем за ролята която изпълняват в организма Ви сърцето, кръвоносните съдове и кръвта. Посредством сърдечно-съдовата Ви система необходимите за поддържане на жизнените Ви функции вещества се пренасят до органите нуждаещи се от тях.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА система

Сърце

 

Допълнителна информация

 

Сърдечно-съдова система

Вашата сърдечно-съдова система пренася кислород и хранителни вещества между тъканите и органите. Освен това, тя подпомага отделянето на отпадните вещества от вашия организъм.Сърцето, кръвоносните съдове и самата кръв образуват сложна мрежа, по която плазмата и кръвните тела се транспортират във Вашия организъм.

Тези вещества се пренасят с кръвта по кръвоносните съдове, а кръвта привежда в движение сърцето, което работи като помпа.

Кръвоносните съдове на сърдечно-съдовта система образуват две основни подсистеми: съдове от малкия и големия кръг на кръвообращение.

Съдовете от малкия кръг на кръвообращението пренасят кръв от сърцето към белите дробове и обратно.

Съдовете от големия кръг на кръвообращение съединяват сърцето с всички други части на тялото .

Кръвоносни съдове

Кръвоносните съдове пренасят кръвта между сърцето и различните тъкани и органи на тялото.

Существуват следните типове кръвоносни съдове:

  • артерии
  • артериоли
  • капиляри
  • венули и вени

Артериите и артериолите пренасят кръвта от сърцето. Вените и венулите доставят кръвта обратно в сърцето.

Артерии и артериоли

Артериите пренасят кръвта от сърдечните камери до други части на тялото. Те са с голям диаметър и дебели еластични стени, издържащи много голямо кръвно налягане.

Преди да се съединят с капилярите артериите се разделят на по тънки разклонения, наречени артериоли.

Капиляри

Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, които съединяват артериолите с венулите. Благодарение на много тънките стени в капилярите протича обмен на хранителни и други вещества( кислород, въглероден окис) между кръвта и различните тъканни клетки. В зависимост от нуждите от кислород и други хранителни вещества различните тъкани имат различно количество капиляри.Тъкани като мускулите например употребяват голямо количество кислород и затова имат гъста мрежа от капиляри. От друга страна тъкани със забавен обмен на веществата( като роговица, епидермис и т.н.) въобще нямат капиляри. Човешкото тяло има огромно количество капиляри: ако може да си ги представим разпънати в линия , то дължината и би била от порядъка на 40-90 хил. км. !

Венули и вени

Венулите са миниатюрни съдове, съединяващи капилярите с вените, които са по-големи от венулите. Вените са разположени почти паралелно на артериите и пренасят кръвта обратно към сърцето. За разлика от артериите, вените са с по-тънки стени, които са изградени от по-малко мускулна и еластична тъкан.

Значение на кислорода

Клетките във Вашия организъм се нуждаят от кислород и именно кръвта пренася кислорода от белите дробове към различните органи и тъкани.

Когато Вие дишате, кислорода прониква през стените на особени въздушни мехурчета (алвеоли) в белия дроб и се закрепя за специални кръвни клетки наречени еритроцити.

Обогатената с кислород кръв по малкия кръг на кръвообращение попада в сърцето, което я изтласква по големия кръг на кръвообращение в останалите части на тялото. Попадайки в различни тъкани, кръвта отдава пренасяният кислород , като в замяна отнема отпадния въглероден двуокис.

Наситената с въглероден двуокис кръв се връща в сърцето,откъдето отново се изтласква в белите дробове. Там кръвта се освобождава от въглеродния двуокис и се насища отново с кислород като по този начин затваря пълния цикъл на газообмен.

Кръв

Организма на възрастен човек съдържа средно 5 литра кръв. Кръвта е съставена от течна част и кръвни клетки . Течната част се нарича плазма, а кръвните клетки са еритроцити, левкоцити и тромбоцити.

Плазма

Плазмата е течност в която се намират кръвните клетки. Състои се 92% от вода, като съдържа също сложна смес от белтъци, витамини и хормони.

Еритроцити
Еритроцитите съставляват повече от 99 % от кръвните клетки. Кръвта е червена на цвят поради съдържащия се в еритроцитите белтък наричан хемоглобин.

Именно хемоглобина свързва кислорода и го разнася из целия организъм. При съединяването с кислород се получава ярко червено вещество наречено оксихемоглобин. След освобождаването на кислорода се получава по-тъмно вещество-дезоксихемоглобин.

Съдържанието на еритроцити в кръвта се измерва като количеството им в един кубически милиметър. При здравите хора в един кубически милиметър се съдържа от 4.2 до 6.2 млн. еритроцита.

Левкоцити
Левкоцитите или белите кръвни телца са войниците които защитават Вашия организъм от инфекции. Тези клетки защитават организма посредством фагоцитоза(изяждане) на бактериите или чрез изработката на особени вещества, които разрушават възбудителите на инфекции. Левкоцитите действат основно извън кръвоносната система, но в инфектираните учасъци те попадат именно с кръвта. Съдържанието на левкоцити в кръвта също се измерва с количеството им в един кубически милиметър. При здравите хора в един кубически милиметър се съдържат 5-10 хил. левкоцита. Лекарите следят за изменението им, което често е признак за болест или инфекция.
Тромбоцити
Тромбоцитите са клетъчни фрагменти по-малки от половин еритроцит. Тромбоцитите помагат при „ремонта “ на кръвоносните съдове като се прикрепят за повредените стени. Също участват в съсирването на кръвта, предотвратявайки по този начин кръвотечението и излизането на кръвта от кръвоносния съд.

Сърце

Въпреки неголемия си размер (приблизително колкото свит юмрук), Вашето сърце изпомпва около 5-6л кръв в минута даже когато почивате!

Човешкото сърце представлява мускулна помпа, разделена на 4 отделения. Двете горни отделения се наричат предсърдия. Долните две отделения се наричат камери.

Предсърдията събират кръвта постъпваща в сърцето и я изтласкват в камерите. Оттам кръвта се изтласква от сърцето в артериите, по които в последствие попада във всички останали части на тялото.

Предсърдията и камерите са разделени помежду си от преграда /септум/. Между дясното предсърдие и дясната камера е разположен клапен отвор /трикуспидална клапа/. Между лявото предсърдие и лявата камера е разположен също клапен отвор /митрална клапа/. Между лявата камера и аортата е разположен още един клапен отвор /аортна клапа/.

Как работи сърцето

Кръвният поток от венозната мрежа чрез белодробните вени попада в дясното предсърдие и оттам през трикуспидалната клапа в дясната камера.

Посредством ритмичното си свиване дясната камера изтласква кръвта в белите дробове, където тя се окислява и отделя въглеродния двуокис. След това обогатената с кислород кръв посредством кръвоносни съдове се влива в лявото предсърдие, което при запълването си се свива и през митралната клапа изтласква кръвта в лявата камера. Чрез ритмичното свиване на лявата камера кръвта се изтласква в аортата през аортната клапа, разнасяйки по този начин кислорода до всички клетки в тялото.

Сърдечни клапи

Клапите действат като врати, давайки възможност на кръвта да преминава от едно отделение на сърцето в друго и от там в свързаните със сърцето кръвоносни съдове. Клапите в сърцето са: трикуспидална, клапа на белодробната артерия, митрална и аортна.

Трикуспидална клапа

Трикуспидалната клапа е разположена между дясното предсърдие и дясната камера. Отваряйки се клапата пропуска кръвта от дясното предсърдие в дясната камера. Клапата възпрепятства обратния ход на кръвния поток към дясното предсърдие затваряики се по време на свиването на дясната камера. Състои се от три платна.

Клапа на белодробната артерия

При затворена трикуспидална клапа кръвта от дясната камера намира изход само към ствола на белодробните артерии. Белодробния ствол се дели лява и дясна белодробна артерии, които водят съответно в левия и десния бял дроб. Входът към артериите се закрива от белодробната клапа. Той се състои от три платна които са отворени в момента на свиване на дясната камера и са закрити при отпускането му. Клапата пропуска кръвта от дясната камера в белодробните артерии, но възпрепятства обратния и ход..

Митрална клапа

Митралната клапа регулира кръвния поток от лявото предсърдие в лявата камера. Затваря се в момента на свиване на лявата камера. Митралната клапа се състои от две платна.

Аортна клапа

Аортната клапа се състои от три платна и закрива входа към аортата.Клапата пропуска кръв към аортата от лявата камера в момента на нейното свиване и възпрепятства обратния път на кръвта от аортата към лявата камера при нейното отпускане.