• Чайкафарма получи ново разрешене за употреба за антипсихотичния лекарствен продукт Арипипа

  ноември 4, 2015

  Агенцията по лекарствата издаде разрешение за употреба на нов лекарствен продукт на Чайкафрама Висококачествените Лекарства АД – Арипипа 15 mg таблетки – съдържащ активната субстанция арипипразол (aripiprazole).

  Медикаментът принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват, подозрителност, погрешни убеждения, объркани говор и поведение, както и отегчение. Хората в такова състояние могат да изпаднат в депресия, да изпитват чувство на вина, тревожност или напрежение.

  Арипипа се използва и за лечение на възрастни и юноши на и над 13 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка раздразнителност.

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: N05AX12