• Чайкафарма получи разрешение за употреба за Коолсарт – лекарствен продукт за лечение на артериална хипертония

  декември 21, 2015

  Ново разрешения за употреба получи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт Коолсарт – 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg, 40 mg/25 mg филмирани таблетки.

  Коолсарт съдържа две активни вещества: olmesartan medoxomil и hydrochlorothiazide, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

  Олмесартан медоксомил принадлежи към групата на антагонистите на ангиотензин II. Той понижава кръвното налягане, като разширява кръвоносните съдове. Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици („обезводняващи таблетки”). Той понижава кръвното налягане, като подпомага организма да отдели излишното количество течност, като стимулира бъбреците да отделят по-голямо количество урина.

   

  Коолсарт 20 mg/12,5 mg филмирани таблетки се предписва, ако самостоятелното лечение с олмесартан медоксомил не контролира адекватно кръвното налягане. Когато се прилагат заедно, двете активни вещества в това лекарство подпомагат понижаването на кръвното налягане в по-голяма степен, отколкото ако се приемат самостоятелно.

  ATC код: C09DA08