• Писмо до Акционерите

    декември 7, 2016

    Отиващата си 2016г е прекрасно време на непрестанен възход за „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД – достъпни за всеки. Изтича първата пълна година, откакто на 21 май 2015г компанията излезе на Българската фондова борса (БФБ) в София и акциите ѝ започнаха да се търгуват. Предвид резултатите от третото тримесечие на 2016г и много успешните месеци октомври и ноември, 2016г се очерта като още една рекордна година, независимо от сътресенията в сферата на здравеопазването и общата несигурност. Нашите пациенти и техните лекари, скоро с присъствие в 9 страни от Европейския съюз, оценяват високия терапевтичен ефект на отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти на Чайкафарма. Осигуряването на висока доходност за нашите акционери е в хармония с гарантирането на значим социален принос, което обуславя нашето солидно обществено признание. Получаваме благодарност и признателност всеки ден и на всеки нов етап от нашето развитие, в страната и в Европа. Чайкафарма е уникалнa спрямо другите генерични и лицензни производители със своя иновативен подход в селекцията и разработването на нови лекарства, както и при търговската им реализация в региона и в цяла Европа. Чайкафарма продължава всеотдайно и стриктно да прилага своята развита стратегия и генерира добър ръст в продажбите и в крайната нетна печалба – подлежаща на разпределение от акционерите. Ограничаваме разходите навсякъде, където това е възможно. Разширяваме териториалния обхват на дейността, който през 2016г продължи в още 3 страни от ЕС, чрез прецизно планирано и навременно регулаторно одобрение и подобряване обхвата на медицинските индикации.

     

    Целия текст на писмото до инвеститорите можете да намерите тук.