• Няма проблеми общопрактикуващите лекари да отчитат в НЗОК извършените имунизации при децата, въпреки промяната на сроковете за извършването им

    октомври 7, 2014

    Няма проблем общопрактикуващите лекари да отчитат чрез информационната система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършените имунизации, въпреки промяната в сроковете за извършване на задължителни имунизации при децата (Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр.54 от 01.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.).

    С писма от 7 август и от 3 септември 2014 г. директорите на РЗОК са били уведомени от управителя на НЗОК за промените на Наредбата. Към писмата е било приложено и писмо на главния държавен здравен инспектор и заповед на министъра на здравеопазването.

    Измененията на Имунизационния календар на Република България, свързани с промяната в сроковете за извършване на задължителни имунизации, са съобразени с отчитането и заплащането на извършените задължителни имунизации по договор с НЗОК. За целта управителят на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, е изпратила писма до директорите на районните здравноосигурителни каси, с които им напомня отново да уведомят за това изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, сключили договор с институцията.