• Лекарствата на Чайкафарма са предпочитан избор на кардиолозите в Косово

    май 20, 2022

    Продуктовото порфолио на Чайкафарма беше представено на шестия конгрес на дружеството на кардиолозите на Косово, който се състоя през май 2022 г. под егидата на Европейското кардиологично дружество. Особен интерес предизвикаха продуктите Тамайра, Ко-Телсарт, Амаритон и Роста, които са предпочитан избор на кардиолозите в страната. Това е една от причините в последните години да се наблюдава стабилен ръст на продажбите на Чайкафарма в Косово.