• Чайкафарма получи разрешение за употреба за два нови лекарствени продукта

  ноември 22, 2021

  Най-новите лекарствени продукти, които получиха разрешение за употреба от Изпълнителната агенцията по лекарствата и разширяват богатото и разнообразно портфолио на Чайкафарма, са следните:

   

  Тамайра Плюс 5 mg/5 mg/12,5 mg;  5 mg/5 mg/25 mg; 10 mg/5 mg/25 mg твърди капсули (с активни съставки рамиприл, амлодипин и хидрохлоротиазид).

   

  Лекарственият продукт е показан за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни, при които то се повлиява в достатъчна степен от отделните съставки, когато те се взимат едновременно в същите дози като в комбинацията, но като отделни таблетки.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: C09BX03

   

  Ривароксабан-Чайкафарма 10 mg; 15 mg; 20 mg филмирани таблетки (съдържа ривароксабан).

   

  Лекарственият продукт принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични средства. Чрез действието си той блокира един фактор на кръвосъсирване (фактор Xa) и по този начин намалява способността на кръвта да образува съсиреци.

   

  Ривароксабан 10 mg – прилага се за предпазване от образуване на съсиреци във вените след операция за ставно протезиране на тазобедрената или на колянната става. Прилага се за лечение на съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в кръвоносните съдове на белите дробове (белодробен емболизъм), както и за предпазване от повторното им образуване.

   

  Ривароксабан 15 mg; 20 mg – прилага се за предпазване от образуване на съсиреци в мозъка (инсулт) и в други кръвоносни съдове на тялото, ако пациентът има един вид сърдечна аритмия, наречена неклапно предсърдно мъждене. Прилага се за лечение на съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в кръвоносните съдове на белите дробове (белодробен емболизъм), както и за предпазване от повторното им образуване.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: B01AF01