• Чайкафарма беше златен партньор във втората научна конференция на тема „Основи на сърдечносъдовата фармакопея – комбинирана терапия“

    май 15, 2023

    Втората научна конференция „Основи на сърдечносъдовата фармакотерапия – Комбинирана терапия“ се проведе в София между 12-14 май 2023 г. по инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българското дружество по фармация и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

    Като водещ производител на комбинирани лекарствени продукти (polypills) в областта на сърдечносъдовата система, Чайкафарма Висококачествените Лекарства закономерно взе участие като златен партньор на събитието. Сред темите на тазгодишната конференция бяха: „Комбинирана терапия на артериалната хипертония“, „Комбинирана терапия на коронарната болест на сърцето“, „Комбинирана антитромбозна терапия“ и др.

    Фармакотерапията е в основата на ежедневната клинична практика на всички лекари. Доброто познаване на механизмите на действия на лекарствата, индикациите за тяхното приложение, лекарствените взаимодействия и дозирането им според специфични коморбидни състояния е много важно за ежедневната практика.