• Чайкафарма с равносметка за успешна производствена година

  март 15, 2022

  2021 г. беше много успешна за производствените бази на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства “ АД в гр. Пловдив и в гр. Варна. В завода на компанията в Пловдив бяха въведени редица подобрения, свързани с модернизацията на производствения процес:

  – получено е Разрешение за производство за ново гранулно помещение в цеха за производство на таблетки, с което капацитетът се увеличи двойно;

  – изградени са допълнителни складове за форматни части;

  – закупен е и е монтиран капсул-автомат за пълнене на твърди капсули;

  – получено е Разрешение за производство с включена нова производствена дейност –производство на нестерилни продукти-твърди капсули;

  – закупен е и е монтиран ролер-компактор за сухо гранулиране;

  – закупено е и е монтирано ново оборудване за сериализация с Temper Evident модул към опаковъчна линия 4;

  – закупени са нов апарат за високоефективна течна хроматография и нова камера за следене на стабилността на лекарствените продукти към Отдела за качествен контрол.

  През 2021 година в завода на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД в гр. Варна многократно се е увеличило производството на стерилни антибиотици, от групата на цефалоспорините.