• Чайкафарма регистрира нов антитромботичен продукт

  юни 13, 2022

  Чайкафарма разшири своето портфолио с още един продукт, а именно: Флуидоро 10 mg филмирани таблетки (с активна съставка празугрел). Той принадлежи към група лекарства, наречени тромбоцитни антиагреганти – потиска натрупването на тромбоцити и така намалява риска за образуване на кръвни съсиреци.

   

  Флуидоро, прилаган едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмент или инфаркт на миокарда с елевация на ST, подложени на първична или отложена перкутанна коронарна интервенция (PCI).

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: В01АС22