• Чайкафарма пуска български аналог на популярен онкологичен продукт

  октомври 12, 2010

  За девет години Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки се утвърди като един от основните производители на българския фармацевтичен пазар с най-бързите темпове на развитие. В изпълнение на своята фирмена стратегия ние предлагаме висококачествени генерични лекарства на достъпни цени за българския пациент и здравна система. Традицията е продължена и през следващите няколко месеца предстои включване в позитивния лекарствен списък на медикаменти за лечение на шизофрения, биполярни разстройства, рак на гърдата и високо кръвно налягане:

   

  CENTROQUEEN 100 mg и 200 mg film-coated tablets (Quetiapine)
  LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Letrozole)
  FELODIPIN – TCHAIKAPHARMA 2.5, 5, 10 mg prolonged release tablets (Felodipine)

   

  Ние вярваме, че заместването на недостъпните т.нар. “оригинални” продукти с отпаднала патентна защита от качествени и достъпни лекарства ще освободи допълнителен ресурс на българската здравна система, за да може повече пациенти да бъдат лекувани с модерни генерични медикаменти през пълния курс на лечение.

   

  Център за медицинска информация и научни знания
  „Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки”