• Чайкафарма Висококачествените Лекарства получи разрешение за употреба за Пизона – нов лекарствен продукт против диабет

    януари 13, 2015

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Пизона 15 mg, Пизона 30 mg и Пизона 45 mg таблетки, отпускани по лекарско предписание.

    Пизона съдържа активното вещество пиоглитазон и е антидиабетен лекарствен продукт, използван за лечение на тип 2 (неинсулинозависим) захарен диабет. Това е диабет, който обикновено се развива при възрастни пациенти.

    Пизона подпомага контрола на нивото на захарта в кръвта при диабет тип 2, като помага на тялото да използва по-добре произведения от него инсулин. Лекуващият лекар проверява дали Пизона действа 3 до 6 месеца след започване на приема.

    Таблетките Пизона могат да се използват самостоятелно или в комбинация с метформин и/или сулфонилурейни производни, които също са перорални антидиабетни лекарства. Медикаментът може да се използва и в комбинация с инсулин.