• Чайкафарма разширява своето продуктово портфолио в Косово

    ноември 26, 2021

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба в Република Косово за лекарствените  продукти  Bilamcar 8 mg/5 mg; 16 mg/5 mg hard capsules и Ceftriaxon-Tchaikapharma 1 g; 2 g powder for solution for injection/infusion. Първите доставки се планират за началото на 2022 г.

     

    Така броят на регистрираните продукти на компанията в Косово вече надхвърля 20.