• Чайкафарма – забележително присъствие на българския капиталов пазар

    януари 7, 2020

    През изминалата 2019 г. Чайкафарма утвърди своята водеща позиция чрез успешното развитие на редица научни проекти, в основата на които стои напредналата научноизследователска работа по разработка и внедряване на иновативни комбинирани лекарствени продукти, които не са прилагани до момента в световната медицинска практика. Проведени са редица успешни лабораторни проучвания и клинични изпитвания с широко международно участие в тясно сътрудничество с европейски и американски научни дружества, предимно в областта на кардиологията, ендокринологичните заболявания и неврологията. Чрез уникалното комбиниране на отделни молекули се постига ефект изцяло в полза на пациентите, чиято добавена стойност включва по-добри терапевтични резултати и по-висока ефективност на разходите. Комбинираните лекарства са атрактивни с възможността за оптимизиран прием на няколко медикамента в една таблетка.

     

    Оригиналната статия можете да прочетете тук.