Регионални симпозиуми

През 2007 г продължаващото медицинско образование в България се състоеше от оскъдно финансирани активности на медицинските университети и мероприятия, спонсорирани от индустрията, с осезаемо маркетингово влияние. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” разбра по-различните нужди, които лекарите споделяха с нас.

Липсваше структурирано решение от представители на институциите или на индустрията. Лекарите споделяха, че се нуждаят от превод и адаптация на научните ръководства в практически съвети и прости правила и алгоритми – нещо, което може да помогне на работата им, и без друго вече наводнена с едностранчива търговски-оцветена информация от индустрията.

Като част от нашата научно-ориентирана маркетингова стратегия, ние спряхме да изнасяме лекции за лекарства – за всякакви лекарства, включително произведените от нас – и насочихме всички свои активности към задоволяване на нуждите на нашите партньори и клиенти. Българските болници, лекари, медицински центрове и пациентите отговориха с възхищение и лоялност.

В дружеството създадохме отделна финансова и организационна структура по продължаващо медицинско обучение, която да запълни тази празнина. Проектът срещна силната подкрепа на консултативните съвети на фирмата и различните медицински специалисти, в чиято услуга е създаден, а именно кардиолози, ендокринолози, психиатри, невролози, пулмолози и общопрактикуващи лекари. Научната програма и дневният ред бяха формулирани така, че да обхващат възможно най-много региони и специалности с ясната цел да постигнат обединени и синергетични резултати.

Ето в хронологичен ред организираните от Чайкафарма тематични симпозиуми:

2007 г.

15 януари – 30 май

36 мероприятия

212 лекции

7244 делегати от над 150 града

Лекциите обхващаха теми от хипертония до сърдечна недостатъчност, рискови фактори за сърдечносъдови заболявания, астма и ХОББ, лечение на диабет и контрол над заболяването, лечение на биполярно разстройство и депресия;

2008 г.

19 септември – 12 декември

17 мероприятия

68 лекции

4272 делегати от над 150 града

За пръв път в процеса на продължаващо медицинско образование, в регионални симпозиуми се включиха международни лектори и това се превърна в рутинна практика.

Лекциите за здравната реформа, реимбурсирането и политиката на здравно осигуряване бяха от най-дискутираните между лекторите и делегатите. Нови алгоритми за лечението на остър коронарен синдром (ОКС) – предимства, доболнично лечение, организация и най-важното – времето за реакция, бяха представени от видни специалисти от Италия, Чехия, Германия и Франция. Чехия несъмнено е най-добрата страна в света по отношение на масовото, навременно и висококачествено лечение на пациенти с ОКС. Между експертите бе обменен дългогодишен опит. Нови начини на първичен и вторичен трансфер на пациенти с ОКС бяха възприети във всеки регион на България.

2009 г.

11 септември – 18 декември

21 мероприятия

112 лекции

5216 делегати от над 150 града

Още повече международни лектори от Италия, Германия, Чехия и Франция взеха участие в научната програма. Наред с постигнатите за 1 година резултати, които в някои региони доведоха до 30% понижение на болничната смъртност от ОКС, бяха широко дискутирани и нови стратегии за подобряване на работата. Те включваха директен трансфер на пациенти с ОКС за животоспасяваща процедура и денонощно (24/7) обслужване за всички тези пациенти. Бяха представени данните за прилаганото към момента консервативно лечение, получени от проучванията по инициатива на Научния отдел на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и бяха обсъдени начини за прилагане на международните ръководства и намаляване на разходите. Международни експерти представиха графики, сравняващи съответните държави с България и предложиха начини за намаляване на тези разлики, включително обучение на български лекари.