Медицинско образование и публикации

Участваме редовно в дни, организирани от научните дружества с цел обществена просвета и разпространение на медицински знания. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД спонсорира издаването на учебници, учебни помагала и монографии по кардиология, нефрология, урология, хирургия, ендокринология, психиатрия, вътрешни болести на медицинските университети в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Фирмата е дългогодишен спонсор на годишните конгреси и симпозиуми на българските научни дружества. Издаваме и специализирани информационни материали за пациентите, свързани с профилактиката и борбата с най-широко разпространените в страната хронични заболявания.