• Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД с разрешение за употреба за Ко-Телсарт – медикамент за лечение на хипертония

  март 26, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Ко-Телсарт 40 mg/12,5 mg, Ко-Телсарт 80 mg/12.5 mg и Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки.

  Ко-Телсарт представлява комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане (есенциална хипертония). При комбинирането им съставките имат адитивен антихипертензивен ефект, което води до по-голямо намаляване на кръвното налягане отколкото, ако са приложени поотделно.

  Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни антагонисти на ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ е вещество, образувано в човешкия организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин ІІ, така че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

  Второто вещество – хидрохлоротиазид – принадлежи към групата на тиазидните диуретици, които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, което от своя страна води до понижаване на кръвното налягане.

  Ако не се лекува, високото кръвно налягане може сериозно да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми в резултат на високо кръвно налягане обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали е в нормални граници.

  Ко-Телсарт се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно, когато телмисартан се използва самостоятелно. Приеман веднъж дневно в терапевтични дози, медикаментът води до ефективна и плавна редукция на кръвното налягате.

  ATC код: С09DА07