Кампании за обществена информираност

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД провежда множество успешни кампании за привличане на общественото внимание върху различни заболявания, международни научни симпозиуми и обучителни сесии.

В областта на сърдечносъдовите заболявания
Около 66% от годишната смъртност в България се дължи на сърдечносъдови заболявания. Въпреки тази потресаваща статистика, обществената информираност за проблема и основните рискови фактори, е сравнително ниска. Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки провежда широкомащабна обществена кампания за различни аудитории, чиято цел е да насочи общественото внимание към сърдечносъдовите заболявания, както и да предложи помощ и информация в:
– Национални телевизионни кампании за спешната кардиология
– Специализирани и популярни печатни издания за сърдечните заболявания
– Електронни формати за лекари и пациенти

Контрол на кръвното налягане
Редовните телевизионни заставки и излъчвания повишиха обществената информираност за важното място на контрола върху кръвното налягане и необходимостта от редовно измерване.

Болка в гърдите и ранно диагностициране на инфаркт на миокарда
Образователен видеоклип за решаващото място на първия “златен час” при спасяването на инфаркт, спонсориран от Чайкафарма съвместно със здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве и излъчван по БНТ в най-гледаното време в продължение на две години всеки ден. Друг образователен видеоклип, който обръща внимание на значението на болката в гърдите за ранното диагностициране на инфаркта на миокарда, e излъчван 3 пъти дневно в най-гледания час по националната телевизия в продължение на една година.

Телевизионна информационна кампания за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания
Образователен видеоклип за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания, излъчван 3 пъти дневно в най-гледания часов по националната телевизия в продължение на една година.

Кампании за контролиране на кръвното налягане с участието на кардиолози и доброволци – студенти по медицина и насочени към възрастни граждани от високорискови групи

Кампании за повишаване на обществената информираност за качеството в лекарствопроизводството
Нашите кампаниите за повишаване на обществената информираност първи насочиха общественото внимание към разликата между GMP сертифицираното лекарствопроизводство и производството без прилагането им. Нашата кампания “Know & Think First” беше първата по онова време, която обърна внимание на качеството на лекарствените продукти, много преди изтичането на срока на годност. То беше незадоволително поради липса на стандартни оперативни процедури и стандартизация по GMP в производствения процес. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД показа на контролните органи правилния начин за производство, опаковане и съхранение на най-чувствителните вещества и вдигна изскванията за качество в целия отрасъл. Евтино приватизираните фармацевтични предприятия бяха принудени да инвестират в подобряване на качеството и така българската генерика достигна нивото на европеските аналогични производства.