Епидемиологични изследвания


Национална кампания за контрол на диабет тип II
През 2005 г Чайкафарма разгърна програма за интердисциплинарни иновации в медицинската практика и инвестира повече от 800 000 лева в изследване на над 32 000 пациенти с диабет тип II, които представляват над 40% от всички болни от диабет тип II на неинсулиново лечение в България.

Изследването на гликирания хемоглобин (HbA1c) е част от голямата клинична картина. С лабораторният тест за определяне на средната концентрация на кръвна захар в продължителни периоди от време се достига до правилна диагностика и планиране на лечението на това коварно заболяване. Следенето на HbA1 доказано понижава риска от усложнения. Резултатите показват, че над 50% от пациентите не са овладели нивата си на HbA1c. По-малко от 30% от пациентите са били лекувани с най-новите лекарствени молекули, които биха им осигурили по-добър гликемичен контрол и по-малко нежелани реакции.

През 2006 г „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД въвежда две от най-съвременните молекули – Gliclazide и Glimepiride – които са много по-достъпни в сравнение с лекарствата, предлагани от производителите на продуктите под патент.

През 2008 г над 60% от пациентите вече са лекувани, което несъмнено води до много по-добър контрол върху заболяването. Данните са изнесени на Световния конгрес по ендокринология в Република Южна Африка (2006) от професор Владимир Христов.

Епидемиологично изследване на сърдечна недостатъчност при пациенти над 50-годишна възраст
Мозъчният натриуретичен пептид (NT pro-BNP) е лабораторен тест за определяне на декомпенсацията на лявокамерната (LV) функция. Лявата камера отговаря за помпената функция на сърцето. Колкото по-нарушена е дейността й, толкова повече се влошава помпената функция на сърцето. Това състояние се нарича сърдечна недостатъчност (СН). Другият метод за оценяване на лявокамерната функция е ехокардиографията. NT pro-BNP е по-добрият диагностичен инструмент в началните стадии на лявокамерна дисфункция. На този етап само ехокардиогарфското изследване не позволява да се достигне до ясна диагноза.

Водени от желанието да дадем пряк и решителен принос към модернизацията на медицинската практика в България ниe от Чайкафарма организирахме и финансирахме проучване с 2 500 пациенти от цялата страна. Изследванията включват медицински преглед, ЕКГ, лабораторни тестове, ехокардиография. Установихме, че 10% от пациентите без симптоми имат повишени нива на NT pro-BNP и всъщност се намират в начален стадий на сърдечна недостатъчност без да знаят за това. Тези пациенти се нуждаеха от лечение за основното си заболяване – най-често хипертония, – но трябваше да им се предпише комбинация от медикаменти, като се вземе предвид опасността от сърдечна недостатъчност. Една такава комбинация е инхибитор на ангиотензин-конвертиращ ензим (ACE-инхибитор) и бета-блокер. Веднага след получаване на първоначалните резултати на 500 пациенти Чайкафарма въведе в лекарската практика най-добрите налични молекули на ACE-инхибитори и бета-блокери на извънредно достъпни цени – Enalapril, Lisinopril и Carvedilol и Nebivolol. Първоначалните данни са изнесени на Световния конгрес по кардиология в Аржентина (2008) от професор Младен Григоров.