• Петър Москов готви преструктуриране на финансирането в здравеопазването

  ноември 25, 2014

  Планът за реформи на здравния министър влиза в Министерския съвет до две седмици

  Преструктуриране на финансирането в системата на здравеопазването – това е една от мерките, които здравният министър Петър Москов готви в пакет от законодателни мерки, които ще бъдат внесени в Министерския съвет до края на месеца. Това съобщи министър Москов пред журналисти при представянето на екипа си.

  Той обясни, че под преструктуриране на финансирането се разбира промяна в начина, по който в момента се плаща от Здравната каса. Става въпрос обаче не за демонополизация, а за надграждащ модел на здравно осигуряване, посочи лаконично той.

  Новият начин на финансиране предвижда още по-рационално разпределение на ресурсите в системата, защото в момента има сфери, които са свръхфинансирани за сметка на други, каза Москов, като допълни, че повече детайли ще бъдат ясни след две седмици.

  В пакета от законодателни предложения, който предстои да бъде представен, акцент ще бъде и увеличаването на контролните функции на Министерството на здравеопазването и тези на НЗОК.

  Относно въвеждането на диагностично-свързаните групи (ДСГ), които да заменят сегашните клинични пътеки, Москов каза, че ДСГ не са панацея, а един разумен подход.

  Бюджетът на МЗ и този на Здравната каса за следващата година няма да бъдат по-ниски от сегашната актуализация, увери Москов. Припомняме, че с двете актуализации на бюджета на НЗОК тя получи допълнително общо около 400 милиона лева над планирания си бюджет. МЗ пък получи 46 милиона лв. повече.

  По отношение на спешната помощ също ще има промени. Екипът на Москов ще работи за подобряване на инфраструктурата, санитарния транспорт и медицинската апаратура. Има идея за въвеждане на нива на спешност при пациентите, така че да има по-ефективно разпределение между отделенията и доболничната помощ. Заплатите на спешните медици също ще бъдат повишени – очаква се догодина те да са на нивото на лекарите от доболничната помощ.

  Министърът обяви, че МЗ вече разполага с готова концепция за промени в спешната помощ, която ще бъде внесена в Министерски съвет до дни. Москов каза, че тази концепция е необходима, за да може да се обоснове искането за финансиране по европейски програми.

  По думите на Москов основната цел на министерството и неговия екип ще бъде да се увеличи периодът на преживяемост на гражданите в здраве. Акцент ще бъде поставен върху майчиното и детското здравеопазване, като България ще се опита да постигне показатели, характерни за средните нива на здравеопазването в Европа.

  Създаването на електронна система в здравеопазването е приоритет не само за МЗ, но и за правителството, каза още той. За нейното изграждане вече е осигурено финансиране и следващата седмица ще бъде обявен конкурс за обществена поръчка. Освен това здравното министерство ще кандидатства и за допълнителни средства по оперативна програма „Добро управление“.

  Москов подчерта, че именно електронното здравеопазване е механизмът за изсветляване на пациентските и паричните потоци в системата. Така според него ще стане възможно и прехвърлянето от заплащане за услуги към заплащане за резултати от лечението.

  Миналата седмица министър Москов представи екипа си и ресорите на тримата заместник-министри на здравеопазването.

  Заместник-министър д-р Бойко Пенков ще отговаря за въвеждането на електронно здравеопазване, управлението на търговските дружества, собствеността и капиталовите разходи, регулирането и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия и регулирането на дейности, свързани с наркотични вещества.

  Зам.-министър д-р Ваньо Шарков ще отговаря за медицинските дейности, управлението при кризи, медицинското образование, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването и провеждането на обществени поръчки.

  Заместник-министър д-р Адам Персенски пък ще наблюдава администрирането на международни проекти и на специализирани донорски програми, европейската координация и международните дейности, промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, както и дейностите, свързани с лекарствени продукти, включително ваксини, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор на Република България.