Успешни кампании

Инвеститорски интерес
Увеличаването на употребата на генерични медикаменти и като цяло нарастването на фармацевтичния пазар, както и улесненият достъп до развиващите се пазари на Централна и Източна Европа, осигуриха обещаващо бъдеще на нашия бизнес модел.

Добрите финансови резултати, светлите перспективи и темповете на растеж, както и силното местно присъствие сред медицинската общност, направиха частната „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД привлекателна компания за инвеститорите от Азия, Северна Европа и Съединените щати.

Кратък списък на маркетинговите кампании и пазарните пробиви за:

Pfizer: Accupro®, Sortis®, Zeldox®; ръст на продажбите от 20% (Zeldox®) до над 500% (Accupro®) в рамките на първата година на договора; дългосрочен маркетинг, възлагане на права на производство и продуктов портфейл

sanofi~aventis: Insuman®, Cefrom®, Anzemet®, Fraxiparine®; ръст на продажбите от 100% в рамките на първата година по договора; дългосрочни права за маркетинг и дистрибуция и растящо сътрудничество в проучванията на нови форми

Roche: Dilatrend®, Rocephine®, Madopar®, Inhibace®; ръст на продажбите от 700% в продължение на 5 години (Dilatrend®), >1000% за 2 години (Rocephine®), 200% за 1 година (Madopar®), 90% през първата година (Inhibace®)

AstraZeneca: Seroquel®, Symbicort®; ръст на продажбите от 100% (Seroquel®) през първата година, продажби от 0 евро до 1,8 милиона евро за 9 месеца (Symbicort®) – непознати дотогава успехи и бързина на която и да е територия в света

Eli Lilly: Humulin®, Zyprexa®, ReoPro® 20% CAGR, 5 години на консервативния пазар на инсулина и шизофренията след 300% ръст през първата 1 година