• октомври 22, 2019

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД се нарежда сред лидерите на пазара на лекарства с рецепта (Rx) за последните 12 месеца (към юни 2019 г.).

   

  Класацията на водещата световна анализаторска компания IQVIA “Топ 10 Корпорации в пазара на прескрипторните продукти“ взима под внимание продажбите по цени към краен клиент, като Чайкафарма увеличава своя пазарен дял спрямо предходната година и се нарежда на второ място по продажби в брой опаковки (със 7 млн. опаковки).

   

  Десетте най-добри Rx компании в България държат 45% от общия пазар за лекарства, продавани в аптеките с рецепта.

 • септември 18, 2018

  До края на 2018 г. Чайкафарма очаква разрешения за употреба в България на нови две лекарства с рецепта, които ще обогатят портфолиото и развитите терапевтични кошници на компанията със следните медикаменти и показания:

   

  Зорничка (хлорталидон) – за лечение на артериална хипертония, есенциална или нефрогенна, или изолирана систолична хипертония.

   

  ПлакЕкс Комби (клопидогрел/ацетилсалицилова киселина) – показан за вторична профилактика на остри сърдечносъдови инциденти.

   

  Метилпреднизолон-Чайкафарма (метилпреднозолон) – показан за ендокринни, ревматични, колагенози и имунокомплексни, кожни, очни, гастроинтестинални, респираторни, хематологични, онкологични и оточни заболявания, както и за алергични състояния.

   

  Международен пресцентър на Чайкафарма

 • септември 12, 2018

  Чайкафарма успешно приключи клиничните изпитвания за биоеквивалентност на 4 нови двукомпонентни лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония и други сърдечно-съдови зболявания. Новите фиксирани комбинации с ангиотензин рецепторни блокери и тиазидни или тиазид-подобни диуретици представляват иновативни решения за напреднала медикаментозна грижа.

   

  Изследваните и вече регистрираните нови комбинирани лекарствени продукти са иновативни научни разработки на Чайкафарма и са отлично масово предписвани от лекарите и масово приети с удовлетворение от пациентите – в страната и няколко фармацевтични пазари на ЕС.

   

  На 20 август 2018г. Америаканската Агенция за Лекарствата и Храните излезе с предложение за опростяване на регистрацията именно на тези лекарствени комбинации, като ги определя като “комплексни” и признава тяхното иновативно комбинирано действие, което не може да се открие в моно-компонентните познати генерични лекарства.

   

  В лабораториите на Чайкафарма приключва разработката и, по-важно, предстои – в следващите 18 месеца –  да завършат клиничните изпитвания на трикомпонентни лекарствени продукти за лечение на сърдечносъдови заболявания и диабет.

   

  Сърдечносъдовите заболявания и диабетът са заболяванията с най-висока и продължителна болестност и заболяемост в страните от ЕС, водещи до остри усложнения като миокарден инфаркт, инсулт и др.

   

  Международен Прес-Център на Чайкафарма

 • септември 3, 2018

  Абсолютен лидер в лечението на сърдечносъдовите заболявания сред всички производители на българския пазар с пазарен дял от 10,57% за 2017г и 11,39% за първата половина на 2018 (Източник: IQVIA/ IMS Health), с дълбок потенциал за още по-големи ръстове при навлизането на новите, разработени и внедрени, лекарствени продукти.

  Чайкафарма 7TH

 • май 3, 2018

  Пизона Комби съдържа пиоглитазон и метформин, които контролират нивото на кръвната захар.
  Помага на организма да използва по-добре произведения от него инсулин, когато терапията само с метформин е недостатъчна.
  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
  За повече информация, посетете секция Продукти.
  ATC код: A10B 02