• Избор на антибиотична терапия при екзацербация на ХОББ

  ноември 3, 2014

  Според актуалните указания на GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), антибиотичното лечение е с добър ефект върху белодробната функция и се препоръчва при остра екзацербация на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) при пациентите, при които прогресиращата диспнея и кашлица са придружени и от повишена експекторация и пурулентен спутум.

  Екзацербациите (епизодите на остро влошаване на дихателните симптоми) при ХОББ са с възпалителна генеза, като най-често са с инфекциозна етиология (бактериална или вирусна инфекция).

  Вирусните инфекции също играят важна роля в патогенезата и изострянията на ХОББ и са основна причина за заболеваемост, смъртност и хоспитализации на тези пациенти. Респираторните вирусни инфекции, особено с риновируси, се асоциират с до 50% от тези екзацербации.

  Резултатите от наскоро проведено проучване, което сравнява levofloxacin и cefuroxime за лечение на екзацербациите на ХОББ, показаха, че двата антибиотика са със сходна ефикасност.

  Изследването е проспективно, мултицентърно, рандомизирано и е проведено в седем болници в Южна Корея, като са били включени 141 пациенти над 18 години с остра екзацербация на ХОББ. Тя е била дефинирана като наскоро увеличили се кашлица или диспнея, промяна в цвета или количеството на спутума, при спирометрично доказана ХОББ и липса на рентгенологични данни за пневмония.

  Пациентите са били рандомизирани да получават или levofloxacin 500 mg на ден, или cefuroxime 250 mg два пъти дневно (при лека до умерена екзацербация), съответно cefuroxime 500 mg два пъти дневно при тежка екзацербация. Терапията е продължила седем дни, като клиничната ефективност и микробиологичният отговор са отчетени 5-7 дни след последната доза.

  Лечението е било с клиничен успех при 90.4% от пациентите на levofloxacin и при 90.6% от тези на cefuroxime. Микробиологичният отговор е бил по-добър в групата на levofloxacin, като разликата не е статистически значима. Профилът на безопасност е бил сходен и за двата антибиотика.

  Ефективността на levofloxacin може да се обясни с отличните му фармакокинетични и фармакодинамични характеристики. Медикаментът се резорбира изцяло от гастроинтестиналния тракт, като бионаличността му достига близо 99% след перорален прием. Това контрастира с 40-50% бионаличност при бета-лактамите и макролидите.

  След перорално приложение на 500 mg levofloxacin се постигат пикови концентрации в серума, бронхиалния секрет и алвеоларните макрофаги.

  След прием на levofloxacin, концентрациите на мястото на инфекцията са достатъчно високи, за да осигурят ликвидиране на причинителя. Levofloxacin има отлична активност и срещу S. рneumoniae.

  Добрите фармакокинетични и фармакодинамични характеристики на levofloxacin осигуряват високата му ефективност и предотвратяват развитието на антимикробна резистентност.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства предлага на бългаския пазар следните антибиотици с търговски наименования:

  JF 509 Lifurox (Cefuroxime) 500 mg x 10 tabl.
  JF 499 Levor (Levofloxacin) 500 mg x 10 tabl.
  JF 491 Climox (Amoxicillin/Clavulanic acid ) 875 mg / 125 mg x 14 tabl.
  JF 400 Klacar (Clarithromycin) 500 mg x 14 tabl.
  JF 515 Klacar XL (Clarithromycin) 500 mg x 7 tabl.

  Цената на всички изброени антибиотици е 14.99 лв.