• октомври 12, 2010

    За девет години Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки се утвърди като един от основните производители на българския фармацевтичен пазар с най-бързите темпове на развитие.

  • [:en]Patients who take the antipsychotic drug clozapine risk a group of health conditions called metabolic syndrome, researchers warn. Metabolic syndrome’s cluster of obesity, high blood glucose level, high blood pressure and high cholesterol level can lead to heart disease, stroke and diabetes.
    [:bg]Изследователи предупреждават, че пациенти, приемащи антипсихотичния медикамент clozapine, са изложени на риск от група хронични заболявания, наричани още „метаболитен синдром”. Метаболитният синдром, който е съвкупност от фактори като затлъстяване, високо ниво на кръвната захар, повишено кръвно налягане и високи нива на холестерол, може да доведе до сърдечно-съдово заболяване, инфаркт и диабет.

  • юли 22, 2006

    [:en] High humidity can increase the risk of a heart attack in the elderly even in relatively mild climates, according to the study “Climate Impacts on Myocardial infarction deaths in the Athens Territory: the CLIMATE” recently published in The Heart Journal.
    [:bg]Лондон: Високата влажност може да увеличи риска от инфаркт при възрастните хора дори и при отнoсително мек климат, според публикувано наскоро изследване. Учени, изучаващи смъртността вследствие на инфаркт в Атина, Гърция през 2001 г, са открили, че влажността е един от най-решаващите фактори, оказващи влияние върху средната месечна смъртност от инфаркт при хора на възраст над 70 години.