• Чайкафарма с ново разрешение за употреба за кардиологичния лекарствен продукт Ивабенор

    април 21, 2017

    Най-новото попълнение в продуктовата листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е Ивабенор 5 mg и 7,5 mg филмирани таблетки. Кардиологичният лекарственият продукт съдържа активното вещество ивабрадин (ivabradine).

    Ивабенор е показан за лечение на пациенти с хронична стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност.

    ATC код: C01EB 17